Positief Gezond Weert

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn

16-3-2021

Wandelaar in het bos.

Wandelaar in het bos.

Gezond opgroeien en leven in een gemeente die een gezonde leefstijl stimuleert en waar gezonde keuze steeds vaker vanzelfsprekend zijn. Dat is de visie op het gebied van gezondheid voor de komende jaren voor Weert. Samen met  inwoners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, bedrijven en ondernemers gaat de gemeente daarmee aan de slag. Initiatieven en kansen die aan een positief en gezond Weert bijdragen, kunnen rekenen op ondersteuning.

Weert verankert met het nieuwe beleid een lokale vertaling van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid dat in heel Nederland voet vat. Wethouder Paul Sterk is een voorstander van deze benadering: “We hebben het hier over een belangrijke cultuurverandering die je niet alleen kunt realiseren. De samenwerking zorgt ervoor dat we vanuit een brede benadering, multidisciplinair en preventief inzetten om gezondheidsproblematieken te voorkomen of juist gezamenlijk optrekken om deze aan te pakken”.

Positieve Gezondheid Weert

Met uitvoering van het beleid ‘Positief Gezond Weert’ wil de gemeente de gezondheid van haar inwoners blijven(d) stimuleren. En gezondheid gaat daarbij over veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat over geluk, veiligheid, veerkracht, over meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk doen of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Want gezondheid staat niet op zichzelf.

De problemen die achter een verminderde gezondheid schuilgaan, gaan verder dan enkel het gezondheidsdomein. Armoede, schulden, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid, werkeloosheid of een beperking beïnvloeden de gezondheid. Ook de kwaliteit en inrichting van de leefomgeving hebben allemaal invloed op hoe gezond je bent en hoe gezond je je voelt. Mensen in een kwetsbare situatie hebben een hoger risico op een slechtere gezondheid. Hun problemen bevinden zich op verschillende terreinen en vragen dan ook om oplossingen die breder zijn. En niet alleen door te reageren op het gezondheidsprobleem, maar ook door preventief beleid waarmee wordt voorkomen dat die problemen ontstaan.

Gezondheidscijfers Weert

De huidige gezondheidscijfers van de Weerter inwoners vormen onder andere de aanleiding voor de inhoud van het nieuwe gezondheidsbeleid. Overgewicht is bij jong en oud in Weert een steeds vaker voorkomend gezondheidsrisico. Onder meer door te weinig beweging en minder goede voedingsgewoonten. Ook eenzaamheid en depressiviteit zijn factoren die van invloed zijn op de cijfers.

Op 14 april neemt de gemeenteraad een besluit over het beleid Positief Gezond Weert 2021-2024.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten