Raad stelt financieel gezonde begroting 2022 vast

18-11-2021
Foto van enkele bankbiljetten.

Foto van enkele bankbiljetten.

Begin november stelde de raad de gemeentelijke begroting 2022 vast. Gelukkig vielen de bezuinigingen mee. Het financiële perspectief is sinds het voorjaar verbeterd door met name extra geld van het Rijk. De begroting is voor het eerst sinds jaren in balans en financieel gezond. Tijdens de begrotingsvergadering heeft de raad nog enkele bezuinigingen geschrapt en voor enkele zaken geld beschikbaar gesteld. De verhoging van de kosten voor inwoners (per huishouden) zijn beperkt gebleven.

In het kort hebben we enkele zaken uit de begroting voor u op een rijtje gezet in deze infographic. 

Infographic van de gebroting 2022

(Klik op het plaatje voor een grotere versie, of download onderaan het pdf-bestand).

Enkele plannen uit de gemeentebegroting 2022 ziet u in deze afbeelding bij elkaar.
Wilt u meer weten? U leest de totale begroting 2022 van de gemeente Weert op: weert.begroting-2022.nl.

“Voor het eerst sinds jaren is de begroting in balans en biedt ruimte voor (toekomstige) investeringen.”

Thema's

 • Energietransitie
 • Hoogwaardige fietsverbinding Weert-Nederweert
 • Open Club Boshoven
 • Woningbouw
 • Opwaardering openbare ruimte Altweerterheide
 • Ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben
 • Omgevingswet

Inkomsten (168,2 mln.)

 • Algemene uitkering van het rijk: 57%
 • Overige rijksvergoedingen: 9%
 • OZB: 7%
 • Riool- en afvalstoffenheffing: 7%
 • Toeristenbelasting, bouwleges en parkeerheffing: 2%
 • Huren: 1%
 • Uit reserves: 4%

Uitgaven (168,2 mln.)

 • Openbare orde en veiligheid: 3%
 • Zorg: 17%
 • Cultuur en onderwijs: 8%
 • Groen en recreatie: 3%
 • Sport: 3%
 • Verkeer en vervoer: 6%
 • Riolering, afval en milieubeheer: 7%
 • Participatie/inkomensvoorzieningen: 23%
 • Overige lasten: 29%

Hoeveel betaalt u in 2022?

Afvalstoffenheffing

 • 1-persoonshuishouden: € 257,59
  was in 2021: € 249,48
 • 2-persoonshuishouden: € 281,50
  was in 2021: € 272,64
 • 3 en meer persoonshuishouden: € 308,02
  was in 2021: € 298,32

OZB

 • OZB woning met waarde € 250.000: € 289,00
  was in 2021: € 285,00

Rioolheffing

 • 500 m3: €215,00
  was in 2021: € 215,00

 

Wilt u meer weten over waar de gemeente in 2022 geld aan uitgeeft en over de hoogte van deze gelden, lees dan verder op www.weert.nl/begroting

Downloads

Bestand Grootte
Infographic begroting 2022.jpg (0.54 mb)
Infographic begroting 2022.pdf (0.09 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten