Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW)

De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief op deze website.

Tot 1 september 2014 waren er vier verschillende raadscommissies (Algemene Zaken, Welzijn, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening). Sinds 1 september 2014 zijn er 2 raadscommissies: commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) en commissie Ruimte.

  • De commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) behandelt in grote lijnen de volgende taakvelden:
    Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur en milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen), Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, accommodatiebeleid, cultuur en sport.
  • De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties. Zij zullen per voorstel een oordeel vormen en bereiden zo de besluitvorming in de raad voor.
  • Voor de samenstelling van de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW): zie deze pagina in het bestuurlijk informatie systeem.

Agenda's en verslagen

Voor de agenda's en verslagen van deze raadscommssie vanaf maart 2015, zie het bestuurlijk informatie systeem op gemeenteraad.weert.nl. Oudere stukken zijn hieronder te bekijken.

Informatiebijeenkomsten

Agenda's en verslagen van informatiebijeenkomsten zijn te vinden via deze pagina.

Archief

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten