Raadgevend Referendum Sleepwet

U bevindt zich hier: Home » Actueel » Raadgevend Referendum Sleepwet

Raadgevend Referendum Sleepwet

Op woensdag 21 maart 2018 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv, ook wel Sleepwet genoemd). Het raadgevend referendum vindt tegelijkertijd plaats met de gemeenteraadsverkiezingen. U krijgt hiervoor een aparte stempas toegestuurd.

Bent u voor of tegen?

In het referendum geeft u antwoord op de vraag: “Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?” De Tweede en Eerste Kamer (samen het parlement) hebben al ingestemd met deze wet, maar de wet is nog niet in werking getreden.

Stemmen

Het stemmen voor een referendum gaat hetzelfde als bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kijk voor alle informatie over de stempas, geldig identiteitsbewijs, iemand machtigen en de locaties van de stembureaus op de pagina over de verkiezingen van de gemeenteraad.

Bij het referendum kunt u uw stem uitbrengen in alle stembureaus in heel Nederland. (Let op: voor de gemeenteraadsverkiezingen kan dat alleen in alle stembureaus in de gemeente Weert.) Wilt u tijdens het referendum in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u schriftelijk of mondeling een kiezerspas aanvragen. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 16 maart in het bezit zijn van de gemeente. Heeft u uw stempas al ontvangen voordat u een kiezerspas aanvraagt? Dan stuurt u uw stempas mee met uw schriftelijke verzoek. Tot uiterlijk dinsdag 20 maart 12.00 uur, kunt u persoonlijk een kiezerspas aanvragen in het stadhuis. Neem hiervoor uw stempas mee. Om te kunnen stemmen neemt u de kiezerspas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Uitslag referendum

Het referendum is geldig als minimaal 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden in Nederland een geldige stem uitbrengt (voor, tegen of blanco). De uitslag is niet bindend, maar een advies. Dat wil zeggen dat regering en parlement niet verplicht zijn de uitslag te volgen.

Stemt een meerderheid van de kiezers voor? Dan laat de regering de wet in werking treden. Stemt een meerderheid van de kiezers tegen? Dan heeft de regering twee mogelijkheden om het parlement voor te stellen:

  • de wet intrekken;
  • de uitslag van het referendum niet volgen en de wet toch invoeren.

De Kiesraad (het centraal stembureau) maakt zo snel mogelijk de uitslag van het raadgevend referendum bekend. Kijk voor meer informatie op www.kiesraad.nl.

Waar gaat de wet over?

De Nederlands inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben de taak bedreigingen te onderkennen en te bestrijden. Voorbeelden van bedreigingen zijn de voorbereiding van een terroristische aanslag of het hacken van belangrijke systemen. Daarnaast zijn inlichtingen nodig om veilige en effectieve militaire operaties uit te voeren. Om deze taak uit te voeren hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bepaalde bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

De technologische vooruitgang heeft de Wiv ingehaald. Willen de diensten hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven doen, dan is aanpassing nodig. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Verzamelen mag alleen als er een reden is, met een onafhankelijke toetsing vooraf en toezicht achteraf. De nieuwe wet stelt extra voorwaarden. Die zorgen ervoor dat de privacy van Nederlandse burgers zo goed mogelijk beschermd blijft.

Waarom een referendum?

Vijf Amsterdamse studenten startten vorig jaar het ‘Sleepwet-burgerinitiatief’. Zij vinden dat de bevoegdheden die de AIVD en MIVD in de sleepwet krijgen, ingrijpende gevolgen hebben voor de privacy van alle Nederlanders. De initiatiefnemers voelden de urgentie om de maatschappelijke discussie hierover op gang te brengen. Daarom vroegen zij een referendum aan. Om een referendum te kunnen houden, zijn minimaal 300.000 geldige verzoeken nodig. Voor dit referendum heeft de Kiesraad 384.126 geldige verzoeken ontvangen.

Meer informatie

  Referendumcommissie
  Sleepwet burgerinitiatief
  De volledige wettekst

Deel deze pagina

+1

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Cookie Policy

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten