Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Resultaten onderzoek Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

12-9-2023
Medewerker van de afdeling VTH in gesprek met een burger in de stand op de markt.

Medewerker van de afdeling VTH in gesprek met een burger in de stand op de markt.

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders konden inwoners in juni en juli input geven over onderwerpen die zij graag als prioriteit opgepakt willen zien als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek uitgewerkt en is er een top 10 bepaald.

Contactmomenten

De gemeente Weert werkt op het gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving met een uitvoerings- en handhavingsstrategie waarin de prioriteiten staan beschreven. Voor het uitvoeringsplan van 2024 konden inwoners onderwerpen aanleveren. Inwoners van Weert hebben op drie momenten de mogelijkheid gehad om in gesprek te gaan over onderwerpen met medewerkers van de gemeente Weert. Zo stonden de medewerkers op de open dag van de brandweer in Weert, op de weekmarkt in Stramproy en op de weekmarkt in Weert. Daarnaast konden inwoners ook online een reactie achterlaten.

Resultaten

Wethouder Wendy van Eijk.

"We zijn blij met de reacties die we hebben gekregen en dit heeft nuttige informatie opgeleverd. In totaal hebben 393 mensen deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemers aan het onderzoek konden 3 onderwerpen aanleveren waar in hun optiek meer aandacht naartoe zou moeten gaan als het gaat over vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast was het mogelijk om een ander idee aan de medewerkers van de gemeente Weert door te geven."

Wethouder Wendy van Eijk

Op de volgende onderwerpen zijn in chronologische volgorde de meeste stemmen uitgebracht.

  • Overlast (hangjongeren, hondenpoep, geluidsoverlast)
  • Afval
  • Drugs-(gebruik)
  • Ondermijning
  • Parkeren
  • Bouwen
  • Vuurwerk
  • Evenementen
  • Horeca en terrassen
  • Huisvesting internationale werknemers

Vervolg

Burgemeester Raymond Vlecken.

"De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de prioritering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze uitwerking landt uiteindelijk in het uitvoeringsplan van 2024."

Burgemeester Raymond Vlecken

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten