Rioleringswerkzaamheden Boshoven

Bouwbord 'Rioolwerkzaamheden Boshoven'.

Bouwbord 'Rioolwerkzaamheden Boshoven'.

Inwoners van de wijk Boshoven hebben in de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast ervaren. Deze overlast varieert van borrelende afvoeren binnenshuis tot water op straat en problemen met grondwater in kelders. Om de kans op wateroverlast in de toekomst te minimaliseren, heeft de gemeente Weert onderzoek laten doen naar de aard en oorzaak van het probleem. Daarbij is gekeken naar mogelijke maatregelen in de riolering om dit probleem op te lossen. Deze maatregelen worden vanaf 4 januari 2021 tot en met derde kwartaal 2021 uitgevoerd door Bloem Infra BV. Het doel is om de werkzaamheden voor de zomerperiode dit jaar, af te ronden.

Vier verschillende oplossingen

Om tot een toekomstbestendige oplossing te komen, heeft de gemeente besloten het huidige rioolnetwerk op te waarderen. Dit houdt ook in dat rioleringsputten worden vervangen of de vervanging wordt voorbereid. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanleg van een regenwaterafvoer. Deze moet ervoor zorgen dat regenwater van de wijk naar het buitengebied wordt getransporteerd.

Planning

Om de riolering in de wijk Boshoven te verbeteren wordt er vanaf 4 januari 2021 gewerkt. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Eerste kwartaal van 2021: Het realiseren van de aanvullende wateropslag (bufferruimte) aan de Azaleaweg.
  • Tweede kwartaal van 2021: Het voorbereiden van de noodzakelijke aanpassingen in bestaande rioleringsputten en/of het vervangen van deze rioleringsputten.
  • Tweede kwartaal van 2021: De uitvoering van de maatregelen in de Vrakkerstraat en de Boshoverweg om regenwater af te voeren vanuit de wijk naar het buitengebied. Hierbij horen ook de voorbereidingen om een extra wateropvang te realiseren.

De wijk Boshoven is dan voorzien van een aanvullende waterbuffer. Ook is het bestaande rioleringsnetwerk aangepast en zijn rioleringsputten vervangen. Met deze aanpassingen is het rioleringsnetwerk binnen de wijk weer toekomstbestendig. In de praktijk houdt dit in dat de bewoners van de wijk geen overlast meer ervaren door ondergelopen kelders en straten.

Werkzaamheden Azaleaweg, Boshoverweg en Vrakkerstraat

Op 7 juni starten de werkzaamheden van fase 3. Deze vinden plaats op de Azaleaweg, de Boshoverweg en de Vrakkerstraat. In de oorspronkelijke opdracht zou alleen een regenwaterriool worden aangelegd, zodat het regenwater afgekoppeld wordt en zo een gescheiden systeem gecreëerd kan worden. In het huidige plan gaan we voor een bredere aanpak. Er komen trottoirs van betontegels, parkeer- en groenstroken, as verspringen (snelheidsbeperkende obstakels) met pleintjes van bestrating en rijbanen van bestrating. Verder zijn er zinkassen (zware metalen die geleidelijk in het milieu vrijkomen door stofvorming en uitloging) geconstateerd, waardoor de bodem moet worden gesaneerd. Dit alles om de omgeving toekomstbestendig te maken.

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden starten op 7 juni en duren 5 maanden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden er verkeersmaatregelen genomen. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd:

 
Fase Planning Locatie

Fase 1

7 juni – 9 juli

Azaleaweg – bocht Boshoverweg

Fase 2a

22 juni – 4 augustus

Boshoverweg, tussen de Narcisstraat / de Burcht en Eindhovenseweg

Fase 2b

2 juli – 28 september

Boshoverweg, tussen de Narcisstraat / de Burcht en Vrakkerstraat

Fase 3a

30 augustus – 5 oktober

Kruispunt Boshoverweg en Vrakkerstraat

Fase 3b

20 september – 12 november

Vrakkerstraat tot kruising Floralaan

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes ingesteld. Woningen en winkels blijven altijd te voet bereikbaar. Per voertuig zal dit helaas niet altijd mogelijk zijn.

In de bijlagen (zie de downloads onderaan deze pagina) vindt u de tekeningen van de verkeersmaatregelen per fase.

Definitieve ontwerpen

Onderaan deze pagina vindt u de definitieve ontwerpen. Alleen voor het ontwerp ‘Rioleringswerkzaamheden Boshoven – Ontwerp Boshoverweg blad 1 ‘ geldt dat de situatie rondom het winkelcentrum qua inrichting nog niet definitief is.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Ben Schols, tel. 06-15681552 of e-mail: info@benscholsconsultancy.nl.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten