Rioleringswerkzaamheden Boshoven

Bouwbord 'Rioolwerkzaamheden Boshoven'.

Bouwbord 'Rioolwerkzaamheden Boshoven'.

Inwoners van de wijk Boshoven hebben in de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast ervaren. Deze overlast varieert van borrelende afvoeren binnenshuis tot water op straat en problemen met grondwater in kelders. Om de kans op wateroverlast in de toekomst te minimaliseren, heeft de gemeente Weert onderzoek laten doen naar de aard en oorzaak van het probleem. Daarbij is gekeken naar mogelijke maatregelen in de riolering om dit probleem op te lossen. Deze maatregelen worden vanaf 4 januari 2021 tot en met derde kwartaal 2021 uitgevoerd door Bloem Infra BV. Het doel is om de werkzaamheden voor de zomerperiode dit jaar, af te ronden.

Vier verschillende oplossingen

Om tot een toekomstbestendige oplossing te komen, heeft de gemeente besloten het huidige rioolnetwerk op te waarderen. Dit houdt ook in dat rioleringsputten worden vervangen of de vervanging wordt voorbereid. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanleg van een regenwaterafvoer. Deze moet ervoor zorgen dat regenwater van de wijk naar het buitengebied wordt getransporteerd.

Planning

Om de riolering in de wijk Boshoven te verbeteren wordt er vanaf 4 januari 2021 gewerkt. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Eerste kwartaal van 2021: Het realiseren van de aanvullende wateropslag (bufferruimte) aan de Azaleaweg.
 • Tweede kwartaal van 2021: Het voorbereiden van de noodzakelijke aanpassingen in bestaande rioleringsputten en/of het vervangen van deze rioleringsputten.
 • Tweede kwartaal van 2021: De uitvoering van de maatregelen in de Vrakkerstraat en de Boshoverweg om regenwater af te voeren vanuit de wijk naar het buitengebied. Hierbij horen ook de voorbereidingen om een extra wateropvang te realiseren.

Net voor de bouwvak van 2021 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De wijk Boshoven is dan voorzien van een aanvullende waterbuffer. Ook is het bestaande rioleringsnetwerk aangepast en zijn rioleringsputten vervangen. Met deze aanpassingen is het rioleringsnetwerk binnen de wijk weer toekomstbestendig. In de praktijk houdt dit in dat de bewoners van de wijk geen overlast meer ervaren door ondergelopen kelders en straten.

Werkzaamheden Keverberg, Aldenghoor en De Burcht

Vanaf donderdag 1 april worden de putten aan de Keverberg, Aldenghoor en De Burcht aangepast of vervangen om te zorgen voor een betere doorstroom van het hemelwater. Tijdens de werkzaamheden wordt het grondwater weggepompt om een stuk grond droger te maken (bronnering). Vervolgens worden overstortdrempels geplaatst. Dit is een berging van teveel rioolwater, waarmee het dieper gelegen riool wordt ontlast bij een grote hoeveelheid overtollig water. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt tijdelijk de straat opengemaakt.

Keverberg

 • Start bronnering: donderdag 1 april
 • Plaatsen overstortdempels: dinsdag 6 apri
 • Straat wordt dichtgemaakt: vrijdag 9 april

Aldenghoor

 • Start bronnering: vrijdag 9 april
 • Plaatsen overstortdempels: dinsdag 13 april
 • Straat wordt dichtgemaakt: vrijdag 16 april

De Burcht

 • Start bronnering: vrijdag 16 april
 • Plaatsen overstortdempels: dinsdag 20 april
 • Straat wordt dichtgemaakt: vrijdag 23 april

Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes ingesteld. Woningen en winkels blijven bereikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Ben Schols, tel. 06-15681552 of e-mail: info@benscholsconsultancy.nl.