Rioolvervanging Keent 1e fase

In de wijk Keent vinden op dit moment werkzaamheden plaats aan de riolering. Het betreft hier de vervanging van het bestaande rioleringsstelsel gekoppeld aan de herinrichting van de openbare ruimte. De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2020 gereed zijn.

In de volgende straten is de vervanging bijna gereed:

 • Kerkstraat (gedeeltelijk)
 • Sutjensdwarsstraat
 • Sutjensstraat (gedeeltelijk)
 • Victor de Stuersstraat
 • Bloemartsstraat
 • Schaekenstraat
 • Kruisstraat
 • Zuiderstraat (deels)
 • St. Jozefslaan (deels)

In de volgende straten zijn de werkzaamheden in volle gang of moeten nog plaats vinden:

 • Keulerstraat
 • Het Dal
 • Joannes Knaepenstraat
 • Dalstraat
 • Serviliusstraat
 • Lambert Goofersstraat
 • Van Heukelomstraat

Tegelijk inrichting openbare ruimte

Omdat de straten volledig worden opengebroken, biedt dit kansen om de openbare ruimte opnieuw in te richten voor de komende decennia.

Informatie tijdens de werkzaamheden

De bewoners worden middels een brief op de hoogte gesteld wanneer bij hun in de straat de werkzaamheden plaatsvinden. Op de hoek Lambert Gooferstraat/Van Halenstraat bevindt zich de keet van de aannemer. Ook de toezichthouder, aangesteld door de gemeente Weert, heeft hier zijn directiekeet.

Klankbordgroep

Er is een oproep gedaan om deel te nemen in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep, de wijkraad, Jens bv advies- en ingenieursbureau en de gemeente Weert hebben een bijdrage geleverd aan het definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is tijdens een inloopmoment op 28 november 2018 gepresenteerd aan alle bewoners en overige belanghebbenden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Weert, dhr. Theo Huijbers, projectleider van dit project, tel. via tel. (0495) 57 50 00 of via e-mail t.huijbers@weert.nl.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.