Rioolvervanging Keent 1e fase

In de wijk Keent is in het verleden op diverse plaatsen de riolering vervangen en de openbare ruimte opnieuw ingericht. In het najaar van 2019 is de gemeente Weert van plan de riolering te vervangen in de volgende straten van de wijk Keent:

 • Kerkstraat
 • Sutjensdwarsstraat
 • Sutjensstraat (deels)
 • Keulerstraat
 • Victor de Stuersstraat (deels)
 • Het Dal
 • Joannes Knaepenstraat
 • Dalstraat
 • Serviliusstraat
 • Lambert Goofersstraat
 • Bloemartsstraat
 • Schaekenstraat
 • Kruisstraat
 • Zuiderstraat (deels)
 • Van Heukelomstraat
 • St. Jozefslaan (deels)

Tegelijk inrichting openbare ruimte

Omdat de straten volledig worden opengebroken, biedt dit kansen om de openbare ruimte opnieuw in te richten voor de komende decennia.

Informatiebijeenkomst 12 juli 2017

Tijdens de informatiebijeenkomst op 12 juli 2017 hebben buurtbewoners kunnen aangeven wat hun wensen en ideeën zijn. Het gaat om de totale openbare ruimte, groen, trottoir, openbare verlichting en de straten. De gemeente heeft alle wensen en problemen geïnventariseerd. De presentatie van deze bijeenkomst is onderaan deze pagina te downloaden.

Klankbordgroep

Verder is ook een oproep gedaan voor deel te nemen in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep, de wijkraad, Jens bv advies- en ingenieursbureau en de gemeente Weert hebben een bijdrage geleverd aan het definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is tijdens een inloopmoment op 28 november 2018 gepresenteerd aan alle bewoners en overige belanghebbenden.

Uitvoering werkzaamheden

In september 2019 vindt nog een inloopmoment plaats voor de bewoners. Hierbij is ook de aannemer aanwezig.
De herinrichting zal in fases worden uitgevoerd.
De bewoners worden per brief op de hoogte gesteld wanneer in hun straat het riool wordt vervangen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Weert, dhr. Theo Huijbers, projectleider van dit project, tel. via tel. (0495) 57 50 00 of via e-mail t.huijbers@weert.nl.

Downloads

Bestand Grootte
Klankbordgroep overleg 1 (11-09-2017).pdf (5.9 mb)
Klankbordgroep overleg 2 (04-10-2017).pdf (6.82 mb)
Klankbordgroep overleg 3 (13-12-2017).pdf (0.18 mb)
Klankbordgroep overleg 4 (21-02-2017).pdf (2.45 mb)
Lijst inventarisatie opmerkingen bewonersavond 12-07-2017.pdf (0.81 mb)
Presentatie bewonersavond 12-07-2017.pdf (2.56 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.