Rommelmarkt vergunning

Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is? Dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Een vergunning voor een rommelmarkt is nodig in verband met de bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Voor een rommelmarkt waar tweede hands goederen worden aangeboden en:

  • het aantal bezoekers gelijktijdig niet meer dan 250 bedraagt
  • de markt geen commercieel doel heeft en er geen handelaren direct of indirect aan deelnemen

Wat moet u doen?

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen.

Wat heeft u nodig?

Verklaring over

  • De plaats van de rommelmarkt.
  • De datum van de rommelmarkt.
  • Het aanvangstijdstip en de duur van de rommelmarkt.
  • De aard en omvang (aantal kramen e.d.) van de rommelmarkt.
  • De noodzakelijke verkeersmaatregelen.

Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken dan moet u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aanvragen.