Rommelmarkt vergunning

Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

Voor een rommelmarkt waar tweede hands goederen worden aangeboden en:

  • het aantal bezoekers gelijktijdig niet meer dan 250 bedraagt
  • de markt geen commercieel doel heeft en er geen handelaren direct nog indirect aan deelnemen

Gang van zaken

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen.

Voorwaarden

Een vergunning voor een rommelmarkt is nodig in verband met de bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Wat heeft u nodig?

Verklaring over

  • De plaats van de rommelmarkt.
  • De datum van de rommelmarkt.
  • Het aanvangstijdstip en de duur van de rommelmarkt.
  • De aard en omvang (aantal kramen e.d.) van de rommelmarkt.
  • De noodzakelijke verkeersmaatregelen.

Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken dan moet u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aanvragen.