Rooironde bomen najaar 2021

17-12-2021
Foto van een gerooide boom.

Foto van een gerooide boom.

In de gemeente Weert staan circa 42.000 gemeentelijke bomen, als we de bomen in de bossen niet meerekenen. Deze bomen worden regelmatig gecontroleerd. Soms moeten bomen gekapt worden, bijvoorbeeld om ruimte te geven aan andere bomen, vanwege stedelijke ontwikkelingen of vanwege veiligheid. Dit kappen gebeurt in een zogenaamde ‘rooironde’. De rooironde voor het najaar van 2021 is inmiddels gestart.

Regelmatige controle

Alle gemeentelijke bomen worden iedere 3 jaar gecontroleerd. Er wordt dan gekeken of de bomen nog veilig zijn en of er gesnoeid moet worden. Met deze controles houden we de kwaliteit van onze bomen in de gaten.

Als blijkt dat bomen ernstig ziek of dood zijn, worden ze gekapt. Deze bomen kunnen namelijk onveilig zijn, omdat ze kunnen omvallen bij een storm of omdat er takken kunnen afbreken. Ook vitale bomen die vol in blad staan, kunnen bij extreme weersomstandigheden omvallen. Dat risico is niet te voorzien. Door periodieke bomencontrole, verkleint de gemeente dit risico.

Het verwijderen van bomen wordt altijd voorafgegaan door ecologisch onderzoek naar diersoorten die mogelijk in de bomen leven.

Behoud van bomen

Het doel van de gemeente Weert is om zoveel mogelijk gemeentelijke bomen te behouden. Bijvoorbeeld door de groeiplaats te verbeteren of door te snoeien. Het lukt echter niet altijd om de bomen in leven te houden of om de conditie van een boom op peil te houden. Dit kan komen door bijvoorbeeld de leeftijd en de standplaats. Maar ook de klimaatverandering heeft soms invloed op de conditie van bomen. Bij een verslechterde conditie van de boom wordt deze extra in de gaten gehouden. Als de gemeente de veiligheid niet meer kan garanderen, moet de boom gekapt worden. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, wordt een nieuwe geplant.

Tweede leven

Weerterlandhout ontvangt een deel van de stammen van bomen die in de gemeente Weert worden gekapt om die in producten een tweede leven te geven.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten