Lees voor ?

Samen werken aan een Integraal Kind Centrum in Boshoven

Gemeente Weert, Stichting MeerderWeert, Stichting Eduquaat en Humankind tekenen intentieovereenkomst

24-1-2023
Op de foto v.l.n.r.: Maartje Simons (regiodirecteur Humankind Kinderopvang), Lizbeth Steinbach (wethouder onderwijs gemeente Weert), Bart Caris (bestuurder Stichting Meerderweert (Odaschool)), Bregje Salemans (directeur Uitkijktoren (stichting Eduquaat)).

Op de foto v.l.n.r.: Maartje Simons (regiodirecteur Humankind Kinderopvang), Lizbeth Steinbach (wethouder onderwijs gemeente Weert), Bart Caris (bestuurder Stichting Meerderweert (Odaschool)), Bregje Salemans (directeur Uitkijktoren (stichting Eduquaat)).

Voor de basisscholen en de kinderopvang in de wijk Boshoven staat nieuwbouw op de planning. Daarom wordt gezocht naar een geschikte plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum voor Boshoven (IKC). In dit IKC komen de Odaschool, de Uitkijktoren en kinderopvang samen op één locatie. Gemeente Weert, schoolbestuur MeerderWeert (Odaschool), schoolbestuur Eduquaat (Uitkijktoren) en Humankind kinderopvang hebben op 23 januari 2023 een intentieovereenkomst getekend, waarin hun gezamenlijke ambities zijn vastgelegd.

Locatiekeuze project

De volgende stap is het onderzoek naar de beste locatie voor het IKC Boshoven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de ligging in de wijk, de beschikbare ruimte en bereikbaarheid. Ook omwonenden en belanghebbenden worden betrokken met een participatieproces. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de nieuwe locatie.

Wethouder Lizbeth Steinbach.

"Een basisschool is geen eiland, maar een spil in wijk of dorp. Naast leren, is er ruimte voor sportieve, culturele ontplooiing en om te spelen. De IKC-gedachte sluit hier perfect bij aan. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst zetten we een eerste stap in het realiseren van een IKC Boshoven. Hiermee bevorderen we de samenwerking tussen kinderopvang, buitenschoolse opvang, school en wijkactiviteiten en dragen we bij aan de leefbaarheid in de wijk Boshoven."

Wethouder Onderwijs Lizbeth Steinbach

"Het samenwerken van onderwijs en kinderopvang is een belangrijke meerwaarde bij de ontwikkeling van de kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. Een IKC maakt deze optimale samenwerkingsvorm onder 1 dak mogelijk."

Bart Caris, bestuurder van MeerderWeert

Vervolg

Na de keuze voor definitieve locatie moet een ontwerp voor het gebouw, de buitenruimte en het openbaar gebied gemaakt worden. Ook moet (afhankelijk van de locatie die gekozen wordt) het bestemmingsplan nog worden aangepast en een omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd. Pas daarna kan de bouw starten. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in de loop van 2026 gereed kan zijn.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten