Samenwerking Hangzhou (China)

Foto van Hangzhou.

Foto van Hangzhou.

De gemeente Weert onderhoudt sinds oktober 2009 officiële contacten met de stad Hangzhou en in het bijzonder het district Yuhang van deze stad. In maart 2013 is deze relatie bezegeld met een verzusteringsovereenkomst tussen Weert en Yuhang. Economie, cultuur en toerisme vormen belangrijke pijlers onder deze verzustering.

Hangzhou ligt in het oosten van China, in de zogeheten Shanghai Delta, iets ten zuiden van Shanghai. Hangzhou is de hoofdstad van de provincie Zhejiang. Het aantal geregistreerde inwoners in Hangzhou bedraagt zo’n 7 miljoen. Hangzhou is een van de bekendste en welvarendste steden van China. Yuhang is een van de 6 districten van Hangzhou en ligt in het centrum van de Yangtze River Delta en kent een oppervlakte van 1.220 vierkante kilometer. Yuhang bestaat uit circa  1 miljoen  inwoners.

Doelstellingen van de stedenband

  • Chinese bedrijven vestigen zich in de regio Weert als thuisbasis voor de Nederlandse of Europese markt. Dit brengt investeringen met zich mee en kan zorgen voor werkgelegenheid in de regio.
  • Bedrijven uit Weert komen gemakkelijker in contact met overheid, investeerders en ondernemers in China, met name in de regio Hangzhou. De zusterrelatie fungeert als toegangspoort voor de Chinese markt van 1,3 miljard consumenten.
  • Culturele, sportieve, toeristische en educatieve uitwisselingen die een schat aan kennis, ervaringen en een verbreding van de internationale mogelijkheden opleveren.
  • Uitdragen van onze regio als toeristische en recreatieve trekpleister..

Het doel om met Hangzhou´s district Yuhang een stedenband aan te gaan ligt in de eerste plaats op economisch gebied. Het aangaan van een stedenband kan leiden tot nieuwe exportkansen voor het regionale bedrijfsleven en kan tegelijkertijd leiden tot het binnenhalen van nieuwe opdrachten en activiteiten uit en in China. Daarnaast biedt samenwerking tussen de lokale overheden de mogelijkheid aan instellingen en instituten voor verdere samenwerking met China en draagt het zodoende  bij aan een verdere ontwikkeling van de regio. Ook op het gebied van toerisme, onderwijs en cultuur. De gemeente Weert is ervan overtuigd dat cultuur een belangrijke schakel is in de economische samenwerking tussen Nederland en China.

Activiteiten

Diverse activiteiten met name op het gebied van economie en cultuur hebben afgelopen jaren plaatsgevonden. O.a. in de vorm van handelsmissies over en weer,  samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit Weert en Yuhang en enkele kunstuitwisselingsprojecten.

De verzusteringsovereenkomst tussen Weert en Yuhang is in 2018 met 5 jaar verlengd.

Hangzhou Kaart

Kaart waarop de ligging van Hangzhou is aangegeven.