Samenwerking tussen gemeente, kinderopvang- en onderwijsorganisaties in Weert

16-3-2020

Kinderen aan het werk.

Kinderen aan het werk.

Vandaag hebben de kinderopvang en onderwijsorganisaties met elkaar gesproken over de maatregelen van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Onderwerp van gesprek was het veilig en verantwoord regelen van kinderopvang voor kinderen van ouders in vitale- en cruciale beroepen. Locoburgemeester Geert Gabriels: ‘De conclusie is dat de gezamenlijke organisaties het gaan regelen. Dit geldt wel onder voorwaarde dat er alleen een beroep wordt gedaan op kinderopvang voor de kinderen van mensen uit die vitale- en cruciale beroepen.’

De organisaties vertrouwen er op dat ouders (onafhankelijk van waar ze werkzaam zijn) die de kinderopvang zelf op een of andere manier kunnen regelen, dit zelf regelen. Dit om extra besmettingsgevaar op de opvang te voorkomen.

Kinderen met symptomen volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen géén gebruik maken van de opvang.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt de kinderopvang geregeld door de kinderopvangorganisaties. Voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar wordt de opvang gezamenlijk geregeld door kinderopvang en onderwijs.

De komende dagen wordt geïnventariseerd hoe de opvang wordt georganiseerd. Vanaf woensdag 18 maart wordt bekeken of de huidige opvanglocaties open blijven. Dit kan worden herzien en verantwoord worden geclusterd op het moment dat dit noodzakelijk is.

De informatie in dit persbericht kan, afhankelijk van de gewijzigde situatie, wijzigen. Ouders wordt geadviseerd om de gebruikelijke communicatie van hun kinderopvang of school in de gaten te blijven houden.

Verder wijzen de gezamenlijke organisaties er op dat de landelijke richtlijnen van het RIVM hoe dan ook gevolgd dienen te worden.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond!