Spandoek plaatsen

Wilt u een spandoek ophangen? Het is verboden zonder vergunning van de gemeente voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg te plaatsen.

Gang van zaken

U dient de vergunning schriftelijk bij de gemeente aan te vragen.

Voorwaarden

De gemeente kan de vergunning weigeren indien

  • Het spandoek gevaar oplevert voor de veiligheid.
  • Het spandoek de bruikbaarheid van de weg of het beheer en onderhoud belemmert.
  • Sprake is van overlast voor de omgeving.
  • Het spandoek de kwaliteit van de openbare ruimte vermindert (als het erg lelijk of opzichtig is).

Wat heeft u nodig?

Verklaring over

  • De plaats van het spandoek.
  • De periode waarin u het spandoek ophangt.
  • De grootte en het opschrift van het spandoek (foto).
  • Het materiaal waaruit het spandoek gemaakt is.