Nieuwe spelregels voor sportactiviteiten in Weert

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat sporten voor kinderen en jongeren vanaf 29 april deels kan worden hervat. Ook topsporters mogen weer trainen. De gemeente Weert heeft hiervoor spelregels bekend gemaakt, om dit mogelijk te maken. Aanvullend zijn er vanaf 11 mei ruimere mogelijkheden om te sporten. Het gaat wel nog steeds om sporten op een aangepaste manier. Dit vergt aanpassingen van sportaanbieders en deelnemers. Het is aan de gemeente om de richtlijnen die hiervoor gelden, te bepalen. Denk aan het maken van goede afspraken over het gebruik van de buitensportaccommodaties, zoals openingstijden, bezetting en de rol van verenigingen. 

De nieuwe maatregelen in de praktijk

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar weer buiten sporten en bewegen. Jongeren in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 18 jaar kunnen ook buiten sporten, maar met de 1,5 meter afstand. 

Vanaf 11 mei mogen sportaanbieders activiteiten aanbieden voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast mogen volwassenen vanaf 19 jaar ook onbegeleid samen sporten. Alle activiteiten dienen buiten plaats te vinden. Binnensportaccommodaties blijven voorlopig gesloten, met uitzondering van de zwembaden.

Het kabinet heeft gemeenten in Nederland gevraagd om deze activiteiten georganiseerd te laten verlopen. Dit vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking met de sportaanbieders. Hieronder geven we meer duidelijkheid over de spelregels die in Weert van toepassing zijn. We blijven aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen, scholen en sportclubs.

Spelregels in Weert 

  • Spelregel 1. Wie mag sportactiviteiten aanbieden?
   Dit is toegestaan voor:
   • Buurtsportcoaches en erkende sportverenigingen of – stichtingen;
   • Jeugdverenigingen zoals Scouting en Jong Nederland, die sport- en spelactiviteiten aanbieden; 
   • Commerciële instellingen met sportactiviteiten als reguliere activiteit.
  • Spelregel 2. Waar mogen de activiteiten plaatsvinden?
   Activiteiten mogen buiten plaatsvinden, op een sportaccommodatie of in de openbare ruimte/open lucht. De gemeente verzorgt de toewijzing van het gebruik. Een overzicht van deze accommodaties vindt u onderaan deze pagina. Daarnaast mogen vanaf 13 mei weer activiteiten plaatsvinden in zwembaden (binnen en buiten). De exploitanten van de zwembaden bepalen wanneer zij de activiteiten weer veilig kunnen opstarten en informeren hierover de gebruikers. Bij zwembad De IJzeren Man zal er sprake zijn van een gefaseerde opstart van de verschillende activiteiten. Informatie daarover staat op de website van het zwembad
  • Spelregel 3. Welke voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de activiteiten?
   Sportaanbieders dienen de activiteiten te organiseren op basis van de richtlijnen van het protocol ‘Verantwoord Sporten’. Dit protocol is opgesteld door NOC*NSF, in overleg met het Ministerie van VWS en het RIVM. Voor zwembadexploitanten is het protocol ‘Verantwoord Zwemmen’ van toepassing. Dit is opgesteld door de samenwerkende partijen binnen de zwembadbranche. 

   Beide protocollen zijn onderaan deze pagina te vinden. 
  • Spelregel 4. Er is een meldplicht van toepassing voor buitensportactiviteiten
   Veel sportaanbieders willen weer aan de slag. Ook sportaanbieders die normaal gesproken binnen sporten, willen dit nu buiten gaan doen. Het is fijn dat dit nu kan, maar het kan ook leiden tot knelpunten. Mogelijk ontstaat er ongewenste drukte op bepaalde locaties of is het gebruik van de bepaalde locaties strijdig met andere wet- en regelgeving. Om dit op tijd te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de gemeente weet welke activiteiten sportaanbieders gaan aanbieden en waar. Daarom moeten alle sportaanbieders die sportactiviteiten willen aanbieden in de open lucht dit te melden bij de gemeente. Als er knelpunten zijn, neemt de gemeente contact op.

   Melding doen

   Een melding doen kan als volgt:
   • Activiteiten op gemeentelijke sportparken.
    Nieuwe activiteiten op deze accommodaties vanaf 11 mei dienen te worden gemeld door een e-mail te sturen naar verhuursport@weert.nl. Starten kan na toewijzing door de gemeente. Verenigingen die normaal gesproken gebruik maken van een vaste accommodatie (zoals voetbal en hockey) kunnen direct starten. Zo nodig vragen wij deze verenigingen om ruimte vrij te maken voor andere sportaanbieders.
   • Activiteiten op andere locaties.
    Voor activiteiten op andere locaties in de open lucht die plaatsvinden vanaf 11 mei geldt: meld deze via een e-mail aan corona.sport@weert.nl Dit geldt ook als activiteiten al zijn gestart. De e-mail bevat minimaal: naam van de organisatie, naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Daarnaast de activiteit (rooster), locatie(s) en data.

   Gedragsregels

   Houd bij activiteiten in de buitenruimte in ieder geval rekening met de volgende gedragsregels:
   • Houd u altijd aan de richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus.
   • Respecteer dat de openbare ruimte ook door andere mensen wordt gebruikt. Het gebruiksrecht van de openbare ruimte kan niet worden geclaimd.
   • Voorkom verkeers- en parkeeroverlast. Vraag mensen die aan uw activiteit deelnemen om zoveel als mogelijk met de fiets of te voet te komen.
   • Voorkom geluidsoverlast voor uw omgeving. Maakt u gebruik van muziek? Zet het geluid dan niet te hard.
   • Wilt u een tent plaatsen voor uw activiteit? Neem dan eerst contact op met de gemeente via corona.sport@weert.nl In ieder geval geldt voor het plaatsen van een tent dat deze aan alle kanten volledig open moet zijn.
  • Spelregel 5. Welke regels gelden voor topsporters?
   NOC*NSF heeft bepaald dat alleen sporters met een A-status, een high potential status en een selectiestatus in aanmerking komen voor trainingen op aangewezen trainingslocaties, zoals toegestaan binnen de versoepelde coronamaatregelen. Daar verandert nu niks aan. NOC*NSF stelt een lijst op met sporters en bepaalt op welke locaties zij mogen trainen. In Weert zijn geen locaties aangewezen. 

De gemeente blijft aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen, scholen en sportclubs.

Deelname voor kinderen die geen lid zijn van een sportaanbieder

Kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen bij een sportvereniging informeren of ze evengoed mee kunnen doen aan de activiteiten. De vereniging beoordeelt dan of dit mogelijk is. Verder organiseert Punt Welzijn van 18 tot en met 31 mei diverse sportactiviteiten voor kinderen t/m 12 jaar. Informatie en aanmelden kan via deze website

Gemeentelijke accommodaties

In het uitklapmenu hieronder vindt u een overzicht met de gemeentelijke sportaccommodaties die worden opengesteld in de gemeente Weert.

Accommodatie Beschikbare voorzieningen Open vanaf Gesloten vanaf
Sportpark DESM Veld 1 (kunstgras) 29 april 2020 In overleg te bepalen met de vereniging.
Sportpark SV Laar Veld 1 en 2 (kunstgras) 29 april 2020 In overleg te bepalen met de vereniging.
Sportpark Boshoven Veld 5 en 6 29 april 2020 1 juni 2020
Sportpark MMC Weert Veld 1 en 2 (kunstgras) 29 april 2020 In overleg te bepalen met de vereniging.
Sportpark St. Louis Veld 3 29 april 2020 1 juni 2020
Sportpark St. Theunis Velden rondom Het College, de atletiekbaan, hockeyvelden en handboogaccommodatie. 29 april 2020 In overleg te bepalen met de vereniging.

Accommodatie Beschikbare voorzieningen Open vanaf Gesloten vanaf
Sportpark Stramproy Veld 4 en keeperstrainingsveld 29 april 2020 1 juni 2020

Accommodatie Beschikbare voorzieningen Open vanaf Gesloten vanaf
Sportpark Op den Das Veld 3 29 april 2020 1 juni 2020

Accommodatie Beschikbare voorzieningen Open vanaf Gesloten vanaf
Sportpark Tungelroy Veld 3 29 april 2020  1 juni 2020

Accommodatie Beschikbare voorzieningen Open vanaf Gesloten vanaf
Sportpark Swartbroek Veld 3 (hoekveld) 29 april 2020  1 juni 2020

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond en blijf thuis!

Downloads

Bestand Grootte
Protocol Verantwoord Sporten.pdf (0.19 mb)
Protocol Verantwoord Zwemmen.pdf (0.63 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.