Lees voor ?

Stadsdeelvisie Weert-Zuid

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juli 2016 de Stadsdeelvisie Weert-Zuid heeft vastgesteld. Het plan is digitaal raadpleegbaar, zie de bestanden onderaan deze pagina.

Grote lijn van de Stadsdeelvisie Weert-Zuid

Vanuit verschillende achtergronden hebben gemeente Weert en Wonen Limburg er voor gekozen om samen stadsdeelvisies op te stellen. Weert-Zuid is als eerste aan de beurt. Het is een groot stadsdeel met vier wijken, te weten Graswinkel, Moesel, Keent en Rond de Kazerne. Door gezamenlijk stadsdeelvisies op te stellen kijken we gericht vooruit en bepalen we wat de wijken nodig hebben om zich duurzaam voor te bereiden op en te ontwikkelen naar de toekomst. Dat is nodig vanwege onder andere de demografische ontwikkelingen, de wijzigingen in de WMO, de participatiewet en de Woningwet uit 2015. Maar ook de rol van de burger wordt steeds belangrijker. Niet alleen bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering. In de stadsdeelvisie is een ontwikkelingsrichting opgenomen, gericht op de thema’s fysiek, sociaal, technische staat gebouwen en voorzieningen van dit stadsdeel en de afzonderlijke wijken met een uitvoeringsprogramma.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten