Stedenbouwkundige visie Beekpoort-Noord

18-12-2019

Grasveld aan de Suffolkweg  - Eindhovenseweg.

Grasveld aan de Suffolkweg - Eindhovenseweg.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van woningen in het gebied waar voorheen het Landbouwbelang en tenniscomplex stonden. Nu de plannen voor dit deel zijn ingevuld, wordt het tijd om te kijken naar de overzijde van het kanaal. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een conceptprogramma voor de inrichting van dit gebied. In dit programma is ruimte voor wonen, groen en water. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een definitief besluit te nemen.

Wethouder Wendy van Eijk; “Iedereen in Weert kent ‘het grasveld’ bij de stadsbrug en de omgeving. Een unieke locatie met veel mogelijkheden, die we op een goede manier willen invullen. Wonen in stedelijk gebied tussen het groen en water. We gaan de markt uitdagen om hier een prachtig woongebied te realiseren. Een plek in Weert die tot de verbeelding spreekt.”

Stedenbouwkundige visie

Er hebben een viertal stedenbouwkundige bureaus op basis van een programma van eisen een visie opgesteld. Uiteindelijk is Croonenburo5 als beste uit de bus gekomen.

Het plan van Croonenburo5 sluit volgens het college mooi aan bij de bestaande bebouwing en is gevarieerd. Daarnaast herbergt het plan intieme en goed vormgegeven hofjes en mooie doorsteken van het kanaal naar de Schepenlaan. Groen en water komen volledig tot hun recht.

Exacte invulling

De hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het gebied staan nu op papier. Zodra de gemeenteraad akkoord is, wordt het plan verder uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met de gestelde kaders en eisen. Het gebied wordt ingevuld met koopwoningen, levensloopbestendige hofjeswoningen (Wonen Limburg) en koopappartementen. Voor de stadsbruglocatie (het grasveld) wordt een zogenaamde tender uitgeschreven, een aanbesteding waarbij ontwikkelaars zich kunnen melden voor het ontwikkelen van deze locatie. Dit deelgebied wordt ingevuld met appartementen. In de uitwerking wordt rekening gehouden met een duurzame leefomgeving.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.