Stem(plus)pas niet ontvangen / kwijt / beschadigd?

Gekleurd vakje op een stembiljet.

Gekleurd vakje op een stembiljet.

De stem(plus)pas wordt in week 8 (22-27 februari) bezorgd op het adres van de kiezer.

Heeft u uw stempas niet ontvangen, bent u deze kwijt of is de stempas beschadigd, vraag dan zo snel mogelijk, met een geldig legitimatiebewijs, een vervangende stempas aan bij de gemeente. Dit kan mondeling aan de balie Publiekszaken, digitaal met DigiD via de website van de gemeente Weert of schriftelijk per brief.

Het verzoek om een vervangende stempas moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente Weert.

 Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe (vervangende) stempas. 

Terug naar de hoofdpagina over de Tweede Kamerverkiezingen