Lees voor ?

Structuurvisies

Structuurvisies zijn lange termijn visies met een ruimtelijk karakter. Deze visies kunnen een integraal karakter hebben gericht op bijvoorbeeld het gehele grondgebied van de gemeente, zoals de Structuurvisie Weert 2025. Structuurvisies kunnen echter ook betrekking hebben op sectoraal beleid, bijvoorbeeld Wonen, op deelgebieden binnen de gemeente of juist een regionaal karakter hebben. Een uitwerking van een deelaspect van een structuurvisie kan ook gebiedsgericht zijn of juist themagericht worden opgesteld in de vorm van een beleidsregel.

In een structuurvisie wordt de gewenste ontwikkeling op langere termijn geschetst. Het betreft een referentiekader voor de toetsing van nieuwe, toekomstige ontwikkelingen. Vaak is voor de concretisering van een ontwikkeling vervolgens nog een nieuw bestemmingsplan nodig.

De komende periode worden er meer structuurvisies en beleidsregels gemaakt. Structuurvisies die ter inzage liggen of vastgesteld zijn, zijn via deze pagina te bekijken, zie de linkjes hieronder. Beleidsregels worden niet ter inzage gelegd maar worden direct vastgesteld.

Structuurvisie wordt Omgevingsvisie

In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de Omgevingsvisie . Dit gebeurt nadat de Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten