Subsidieregeling lokale media

Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad de notitie ‘Lokale Media (pdf-bestand)’, en het beleidskader voor de subsidieregeling Lokale Media 2020 – 2021 vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidieregeling. De regeling heeft een looptijd tot en met december 2021.

Samengevat kunt u in aanmerking komen voor een subsidie als u voldoet aan de volgende criteria:

  • Het project of de activiteit moet bijdragen aan publiek / private samenwerking tussen de Weerter mediapartners: uit de projectaanvraag moet duidelijk worden op welke manier tenminste twee Weerter partijen met elkaar samenwerken.
  • Uit de projectaanvraag moet blijken op welke aantoonbare nieuwe manier de kwaliteit van de lokale verslaglegging over het Weerterland bevorderd wordt met als doel te komen tot een wekelijkse voor ieder toegankelijke Streek TV met kwaliteit die vanuit elk kanaal bereikbaar is.
  • Om de onafhankelijkheid en de inhoudelijke kwaliteit te borgen moet deze Streek TV voldoen aan de in de Mediawet vastgelegde Lokaal Toereikend Media Aanbod.

Het aanvraagformulier en de volledige subsidieregeling vindt u hier:

Aanvraagformulier (pdf-bestand)

 Subsidieregeling Lokale Media 2020 – 2021
Notitie Lokale Media (pdf-bestand)

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten