Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Talkshow omgevingsvisie

Beeld uit de talkshow.

Beeld uit de talkshow.

Woensdagavond 23 februari vond onze digitale talkshow over de Omgevingsvisie plaats. Met deze talkshow trapten we het participatietraject voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Weert af.

U kunt de talkshow onderaan deze pagina terugkijken.

Omgevingsvisie Weert

De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken en geeft meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen om Weert in te richten naar de toekomst. De wet geeft de gemeente meer ruimte om eigen keuzes te maken op het gebied van inrichting van onze leefomgeving.

Onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Dit is een uitgewerkt kader waaraan initiatieven voor de fysieke ruimte worden getoetst. De Omgevingsvisie stelt doelen over hoe we Weert willen ontwikkelen. De Omgevingsvisie wordt een uitwerking van de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030 - Verwonder je in de groene thuishaven Weert’. 

De gemeente stelt de Omgevingsvisie samen met belangenvertegenwoordigers op. Dat doen we in verschillende participatiesessies. We gaan hier het gesprek aan met belangengroepen, ketenpartners en maatschappelijke organisaties. De talkshow is de aftrap van het participatietraject voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Weert. Uiteindelijk stelt het bestuur van de gemeente Weert de Omgevingsvisie vast.

Talkshow

Tijdens de talkshow op woensdag 23 februari werd de Omgevingsvisie en het participatietraject toegelicht. Aan de talkshowtafel werd door een aantal gasten een voorproefje gegeven van de vraagstukken die we samen in het participatietraject gaan bespreken.

Opname van de talkshow omgevingsvisie op 23-02-2022.

Je kunt deze video ook via de website van Vimeo bekijken.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten