Terugblik gang van zaken afgelopen maanden

1-7-2020

Kroontje uit het wapen van de gemeente Weert.

Kroontje uit het wapen van de gemeente Weert.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni j.l. gaf wethouder Sterk al een verklaring namens het college van B&W. Hij gaf daarbij aan dat het college staat voor openheid en transparantie. Om de behandeling van het onderzoek van Berenschot en het kort geding, aangespannen door de heer Heijmans tegen de gemeente Weert, niet te beïnvloeden, heeft het college ervoor gekozen om niet eerder inhoudelijke mededelingen te doen. De behandeling van het onderzoeksrapport van Berenschot en het kort geding zijn inmiddels achter de rug. Het college vindt het belangrijk om de gemeenteraad en de inwoners van Weert nu te informeren over de gang van zaken van de afgelopen maanden.

Alle documenten kunt u vinden op deze pagina en deze pagina op de website van de gemeenteraad.