Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten tijdens coronacrisis

TONK regeling

2-4-2021

Geld en een rekenmachine.

Geld en een rekenmachine.

Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor uw woonkosten zoals de huur, de hypotheek en kosten van elektriciteit, gas en water niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) regeling u misschien helpen.

U kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen, vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor maximaal 6 maanden. De gemeente kan u maandelijks een tegemoetkoming geven voor uw woonkosten via bijzondere bijstand. De TONK is geen lening maar een tegemoetkoming; een vergoeding die u niet terug hoeft te betalen. Over deze tegemoetkoming hoeft u ook géén belasting te betalen.

U komt in aanmerking voor de TONK als u:

  • Een inkomensdaling heeft gehad van tenminste 25% ten opzichte van vóór de coronacrisis;
  • 18 jaar of ouder bent;
  • de woonlasten meer dan € 450 per maand bedragen; en
  • uw vermogen niet hoger is dan de vermogensgrenzen zoals bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.

Uitgebreide informatie en het aanvraagformulier TONK vindt u op de pagina TONK.

Heeft u vragen?

Bel dan gerust op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur met de Vraagwijzer of stuur een email naar bbz@weert.nl 

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten