Tozo-regeling per 1 juni (Tozo 2)

2-6-2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven, werk en de economie. Veel zelfstandig ondernemers hebben het financieel moeilijk. Voor deze ondernemers is er extra financiële ondersteuning: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Met de regeling kunnen ondernemers tijdelijk ondersteuning krijgen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Voor Tozo 2 gelden aangepaste voorwaarden.

Aangepaste voorwaarden

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Het kabinet wil toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het belangrijkste verschil tussen de Tozo-regelingen is dat er voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

Een tweede verschil is dat als er surseance of faillissement is aangevraagd of verkregen, er geen beroep gedaan kan worden op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal.

Tozo 2 aanvragen

Tozo 2 kan vanaf 1 juni tot en met uiterlijk 30 september 2020 aangevraagd worden bij je gemeente. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van Tozo 2 op www.weert.nl/hulp-voor-ondernemers-organisaties