Ga terug naar:

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Informatie over de verkiezingen

8-2-2021

De Tweede Kamer.

De Tweede Kamer.

Woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Vanwege het coronavirus zijn het bijzondere verkiezingen, die anders verlopen dan we gewend zijn. In dit artikel vindt u algemene informatie over de verkiezingen in de gemeente Weert. Meer informatie hierover is te vinden op onze verkiezingenpagina: www.weert.nl/verkiezingen 

U mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft, 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht. Heeft u stemrecht, dan krijgt u eind februari de stempas (voor kiezers tot 70 jaar) of de stempluspas (voor kiezers van 70 jaar en ouder) toegestuurd. 

Maatregelen in het stembureau

Om de verkiezingen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, wordt er een aantal maatregelen genomen in de stembureaus. Hierbij moet u denken aan het hanteren van looproutes en de 1,5 meter afstandsnorm, het plaatsen van kuchschermen, het gebruik van handdesinfectiemiddel en het dragen van een mondkapje. Kort voordat u gaat stemmen dient u een gezondheidscheck uit te voeren. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen in een stemlokaal, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. De gezondheids-check wordt bij de stem(plus)pas meegestuurd. U kunt deze ook vinden op de verkiezingenpagina.

Vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart

Maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u bij een aantal stembureaus vervroegd stemmen. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Kiezers in de leeftijd van 70 jaar en ouder hebben ook de mogelijkheid om per brief te stemmen. Hiervoor ontvangt deze doelgroep, naast de stempluspas, een briefstempakket met daarin het briefstembiljet, enveloppen en uitleg over het briefstemmen. Briefstemmen is niet verplicht en het blijft mogelijk om in een stembureau te gaan stemmen of iemand te machtigen. De briefstem kan per post worden ingestuurd of worden afgeven op een speciaal daarvoor ingericht afgiftepunt voor briefstemmen. De 70+ kiezer kan de briefstem ook door iemand anders laten afgeven op een afgiftepunt.

Wat neemt u mee?

Als u naar het stemlokaal gaat, heeft u uw stem(plus)pas en uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland nodig. Deze documenten mogen bij het stemmen maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op de documenten moet bij “geldig tot” 18 maart 2016 of een latere datum staan.

Wilt of kunt u niet zelf stemmen?

Machtig dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

  1. Onderhandse volmacht

    Hierbij is het van belang dat u én degene die u machtigt, als kiezer geregistreerd zijn in de gemeente Weert. Op de achterzijde van uw stempas vult u (de volmachtgever) de naam in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) en ondertekent deze. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Weert woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de verkiezingen zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet ook een (kopie van een) identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen) van u aan het stembureaulid tonen.
  2. Schriftelijke volmacht

    U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Weert als kiezer geregistreerd is. Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen. Het hiervoor benodigde formulier (model L8) kunt u afhalen in het stadhuis of downloaden van de website. Via de website van de gemeente Weert kunnen u en de gemachtigde ook digitaal met DigiD een aanvraag indienen voor een volmacht. Zorg dat uw schriftelijke of digitale aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente is ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan het stembureaulid te laten zien.

Een gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen aannemen en moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Stemmen in een andere Nederlandse gemeente

Als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. De kiezerspas moet u bij de gemeente aanvragen. Dit kan mondeling aan de balie, schriftelijk met behulp van formulier K6 of digitaal met DigiD via de website van de gemeente Weert. Het formulier (model K6) kunt u afhalen in het stadhuis of downloaden via de verkiezingen-pagina op onze website. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente is ontvangen. Heeft u de stempas ontvangen, dan moet u deze bij de gemeente inleveren.

Locaties stembureaus en afgiftepunten briefstemmen

In verband met de coronamaatregelen heeft een aantal stembureaus een andere locatie gekregen. Op de verkiezingen-pagina op onze website vindt u een overzicht van de stemlokalen die op 15 en 16 maart (vervroegd stemmen) en op 17 maart open zijn. Daar vindt u ook een overzicht waar de afgiftepunten voor het briefstemmen voor 70-plussers zijn gevestigd.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de verkiezingen-pagina op onze website. U kunt ook contact opnemen met het Informatiepunt Verkiezingen, telefonisch via (070) 426 73 29, via e-mail informatiepunt@kiesraad.nl, of raadpleeg de websites www.elkestemtelt.nl of www.kiesraad.nl