Update werkzaamheden Boshoverbrug (15 oktober)

15-10-2021
Boshoverbrug

Boshoverbrug

Anderhalve week geleden zijn de werkzaamheden aan de Boshoverbrug tijdelijk stilgelegd. Dit omdat tijdens de werkzaamheden bleek dat de situatie in het werk op sommige aspecten niet overeenkwam met de situatie zoals op de aanlegtekeningen. In dit bericht worden de laatste stand van zaken en de gevolgen gedeeld.

Wat is er gebeurd?

Tijdens de werkzaamheden bleek dat de situatie in het werk op sommige aspecten niet overeenkwam met de situatie zoals op de aanlegtekeningen uit 1967. Het ging om constructieve afwijkingen aan de binnenkant van de brug.

Waarom is het werk stilgelegd?

Het werk is stilgelegd om te voorkomen dat er verkeerde keuzes gemaakt worden bij het vervolg van de werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de constructie. We willen eerst secuur in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de aangetroffen afwijkingen en of er meer afwijkingen kunnen zijn.  

Wat wordt er nu gedaan?

Er wordt nu onderzocht wat de gevolgen zijn van de afwijkingen en hoe we het risico op schade zo klein mogelijk maken. Technische specialisten hebben tijd nodig om onderzoeken uit te voeren en benodigde berekeningen op een zorgvuldige en verantwoorde manier te maken. Ook wordt in diverse archieven op zoek gegaan naar informatie over de bouw van de brug. Dit alles loopt momenteel parallel aan elkaar.

Er wordt met volledig commitment fulltime doorgewerkt, ook al ziet u daar weinig van. Werkzaamheden die wel uitgevoerd kunnen worden gaan gewoon door.

Waarom is de rijbaan Stramproy-Eindhoven afgesloten voor autoverkeer?

De rijbaan is op dit moment onbegaanbaar omdat de werkzaamheden al gestart waren en het brugdek dus niet gebruikt kan worden. Pas als het onderhoud aan de brug volledig is afgerond, wordt de rijbaan weer opengesteld voor autoverkeer. Tot die tijd kunnen fietsers en voetgangers wel gebruik blijven maken van de brug.

Wanneer wordt het werk hervat?

Pas als de onderzoeken en berekeningen gereed zijn en op basis daarvan de oplossingsrichtingen volledig helder zijn, wordt het werk hervat. Op dit moment is echter helaas niet concreter aan te geven op welk moment het werk wordt hervat.

Onder de brug gaan de werkzaamheden om de brugpijlers te verstevigen als gepland gewoon door. Nadat het werk aan de pijlers bij de Suffolkweg-Zuid is afgerond, worden nu de pijlers bij de Industriekade aangepakt. 

Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Boshoverbrug, zie: weert.nl/werkzaamheden-boshoverbrug 

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten