Update: werkzaamheden Boshoverbrug (17 maart)

17-3-2022
Foto van de Boshoverbrug.

Foto van de Boshoverbrug.

Op 17 januari heeft u een laatste update ontvangen over de werkzaamheden op de Boshoverbrug. Inmiddels zijn fysieke testen succesvol uitgevoerd en benodigde materialen voor herstel besteld. Vanwege de lange levertijden moet de vorige planning iets worden aangepast. De verwachting is dat de herstelwerkzaamheden in de tweede helft van april worden afgerond. In dit bericht lichten we dit verder toe.

Stand van zaken herstel schade aan de brug

Eerste prioriteit op dit moment is het herstel van de wapeningskabels die beschadigd zijn geraakt. De schade aan de kabels herstellen we door stalen klemmen op de uiteindes van beschadigde kabels te bevestigen. Daarna worden deze klemmen in beton gegoten. Nadat enkele proefexemplaren van de klemmen fysiek zijn getest, weten we zeker dat de oplossing aan alle eisen voldoet.

Binnenkort worden de materialen voor de productie van de klemmen geleverd. Wereldwijd zijn er lange(re) levertijden van grondstoffen, daardoor heeft dit helaas nog meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Vanaf volgende week start de productie.

Planning

Op basis van de huidige stand van zaken en de verwachte productiesnelheid van de klemmen verwachten wij de werkzaamheden tot herstel van de brug als volgt uit te kunnen voeren:

  • Week 12 (de week van 21 t/m 25 maart): Voorbereidende werkzaamheden op de brug, zoals het vrijmaken van de wapeningskabels met hoge druk water;
  • Week 13 t/m 15 (van 28 maart t/m 15 april), onder voorbehoud: Nadat de voorbereidende werkzaamheden voor het schadeherstel hebben plaatsgevonden, wordt de schade hersteld door het aanbrengen van klemmen;
  • Week 16 (week van 18 t/m 22 april), onder voorbehoud: afronding herstelwerkzaamheden als alle klemmen zijn aangebracht en in beton zijn gestort.

Bij deze planning zijn wij er vanuit gegaan dat alle materialen tijdig geleverd worden voor de productie van de klemmen. Gelet op de ontwikkelingen op de wereldwijde grondstoffenmarkten moeten wij hierbij enig voorbehoud maken.

Op dit moment bekijken we ook of de oorspronkelijk geplande onderhoudswerkzaamheden direct aansluitend uitgevoerd kunnen worden of dat deze op een later moment worden uitgevoerd. Als dat laatste het geval is, stellen we de brug in noordelijke richting tijdelijk via 1 rijstrook open.

Voor meer info, zie: weert.nl/werkzaamheden-boshoverbrug

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten