Veilig stemmen in het stembureau

Uitreiken van een stempotlood.

Uitreiken van een stempotlood.

Om het risico op verspreiding van corona (Covid-19) op de verkiezingsdag zo klein mogelijk te houden, worden er extra maatregelen getroffen. Dit om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en voor stembureauleden veilig om hun werk te doen in de stembureaus. 

Corona-maatregelen

 • De stembureaus worden ingericht om 1,5 meter afstand van elkaar mogelijk te maken. Iedereen die zich in het stembureau bevindt, moet 1,5 meter afstand houden.
 • Desinfectiemiddel om de handen te reinigen is aanwezig, u dient hiervan gebruik te maken.
 • Kiezers en stembureauleden moeten in het stembureau een mondneuskapje dragen.
 • In elk stembureau is een extra stembureaulid aanwezig om te controleren of het niet te druk wordt. Deze persoon wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt hen om de handen te reinigen. U dient deze aanwijzingen op te volgen.
 • In het stembureau worden stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd.
 • Er zijn ‘kuchschermen’ aangebracht tussen de kiezers en de leden achter de stembureautafel. Toon uw identiteitsbewijs bij het stemmen aan het stembureaulid.

Gezondheidscheck doen vóór het stemmen

 • Bij uw stempas ontvangt u een gezondheidscheck. Doe vlak voordat u in het stembureau wilt gaan stemmen deze check en beantwoord de vragen voor uzelf. Heeft u één van de vier vragen met ‘ja’ beantwoord, ga dan niet stemmen in het stembureau. Machtig in deze situatie een andere kiezer. U mag het stembureau niet betreden als u klachten heeft of mogelijk besmet bent met Covid-19.
  De gezondheidscheck kunt u hieronder bekijken of onderaan deze pagina downloaden.
 • Ook de stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen.

 Schema van de gezondheidscheck.

Klik voor een grotere versie.

Andere mogelijkheden om te stemmen

 • Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen.
 • Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de verkiezingsdag krijgen een stempluspas. Daarmee kunnen ze in het stembureau of per brief stemmen. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen.
 • Bij een beperkt aantal stembureaus kunnen kiezers al op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart stemmen. Deze mogelijkheid van vervroegd stemmen is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.

Terug naar de hoofdpagina over de Tweede Kamerverkiezingen

Downloads

Bestand Grootte
Verkiezingen - Gezondheidscheck.jpg (0.42 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.