Vergroening en spelaanleidingen binnenstad

23-5-2019

Foto van de Nieuwe Markt.

Foto van de Nieuwe Markt.

De gemeenteraad heeft in november 2018 een plan vastgesteld voor het planten van 12 bomen op de Nieuwe Markt en voor het plaatsen van spelaanleidingen in de binnenstad. Eind 2018 is gestart met de voorbereidingen en zijn er nadere onderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een deel van de grond in de Nieuwe Markt verontreinigd is en dat de riolering vervangen dient te worden. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het planten van de bomen. Door deze aanvullende werkzaamheden worden de bomen pas in het najaar van 2019 geplant.

Stand van zaken

Eind december 2018 is gestart met de detailvoorbereiding om te komen tot de aanplant van de bomen. De bomen worden geplant in een speciaal daarvoor aan te leggen ondergrondse bakken. Hierin kunnen de bomen zich ontwikkelen tot volwassen bomen.
Om dit te kunnen aanleggen is er aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er verontreinigde grond zit en dat de riolering op bepaalde delen slechter is dan verwacht.

Vervolgstappen en planning

De diverse aanvullende onderzoeken, milieukundig en riolering zijn inmiddels afgerond. De resultaten hiervan worden verwerk. Het uitgangspunt blijft dat er 12 bomen geplant worden. Maar om dit te kunnen doen moet eerst de riolering worden vervangen en schone grond worden aangevoerd. Dit heeft als resultaat dat de werkzaamheden worden doorgeschoven naar het najaar van 2019. Dit heeft te maken met de voorbereiding van het werk. Daarnaast is het van belang om de bomen in het plantseizoen te planten. Het najaar is daarvoor een prima seizoen. Uiteraard wordt met de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met de kermis.