Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Vergunning parkeren Baroniestraat en Voogdenstraat

5-7-2023
Baroniestraat in Weert.

Baroniestraat in Weert.

Vanaf dinsdag 18 juli 2023 geldt in de Baroniestraat en Voogdenstraat in de wijk Groenewoud vergunning parkeren. Uit parkeeronderzoeken en meldingen van bewoners blijkt dat overdag niet of nauwelijks parkeerplaatsen voor bewoners beschikbaar zijn in deze straten. Dit wordt veroorzaakt door werknemers en bezoekers uit de binnenstad die hier parkeren.

Voldoende draagvlak onder bewoners

Op verzoek van de bewoners wordt in allebei de straten vergunning parkeren ingesteld. Het draagvlak hiervoor is gepeild met een enquête. Uit deze enquête bleek dat er voldoende draagvlak is onder de bewoners.

Parkeerdruk omliggende straten wordt gemonitord

Het invoeren van vergunning parkeren in de Voogdenstraat en Baroniestraat is een pilot project. De parkeerdruk en meldingen vanuit de omliggende straten worden gemonitord na invoering van het vergunning parkeren in de twee straten. Mocht de (te) hoge parkeerdruk overdag zich verplaatsen naar omliggende straten, dan wordt ook hier een enquête uitgezet. Bij voldoende draagvlak wordt ook hier vergunning parkeren ingesteld.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten