Lees voor ?

Vervanging riolering Moesel fase 1

8-5-2023
Enkele rioleringsbuizen (foto WeertdeGekse.nl)

Enkele rioleringsbuizen (foto WeertdeGekse.nl)

Op maandag 8 mei heeft wethouder Suzanne Winters de starthandeling verricht voor de rioolvervanging Moesel fase 1/ Dat gebeurde door het onthullen van een bouwbord op de hoek Beatrixlaan - Maaseikerweg. Het project duurt circa anderhalf jaar en loopt van mei 2023 tot eind 2024.

Wat staat er te gebeuren?

De aanwezige riolering is circa 60 jaar oud, en aan vervanging toe.
Het huidige gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Dit betekent dat er een extra buizenstelsel wordt aangelegd waarin het (schone) hemelwater apart wordt opgevangen. Om het hemelwater in het aparte buizenstelsel te krijgen worden verharde oppervlakken afgekoppeld. Dit betreft de verharding van de rijwegen en trottoirs en de voorzijde de daken van de woningen (als de eigenaar hier toestemming voor geeft).

Gedeeltelijk wordt dit water in de ondergrond geïnfiltreerd, wat een gunstig effect heeft op de toenemende verdroging. Gedeeltelijk wordt het water afgevoerd naar open water, in dit geval de vijvers in Graswinkel. Hierdoor wordt de hoeveelheid water, dat naar de zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd, aanzienlijk verminderd. En dat spaart weer energie.

Omdat bij het vervangen van de riolering de bovengrond toch moet worden opengebroken wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt deze opnieuw in te richten. Ook hier wordt ingespeeld op de klimaatverandering door verharding te vervangen door 'groen'. De brede asfaltwegen worden vervangen door smallere straten met klinkers, waardoor de rijsnelheden naar verwachting omlaag gaan.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten