Lees voor ?

Visie op het Stadshart

Vastgestelde Visie op het Stadshart, eerste partiële herziening Structuurvisie Weert 2025, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat de gemeenteraad op 12 juli 2017 de ‘Visie op het Stadshart, eerste partiële herziening Structuurvisie Weert 2025’ heeft vastgesteld. Het plan is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina).

Ligging plangebied en strekking Visie op het Stadshart

De visie heeft betrekking op globaal het gebied binnen de singels, omgeving stadhuis, de Stationsstraat/het Stationsplein en het gebied rondom de Poort van Limburg.

In de visie wordt de ruimtelijke ontwikkelingsrichting van de binnenstad van Weert geschetst met onder andere beleid voor het compacter maken van het kernwinkelgebied zodat deze wordt afgestemd op de behoefte. In de aanloopstraten wordt herbestemming naar andere functies voorgestaan. Verder vindt (onder voorwaarden) functieverruiming plaats met bijvoorbeeld cultuur en ontspanning, kantoren zonder baliefunctie, ambachtelijke bedrijven en functies op verdiepingen. De thema’s horeca en evenementen zijn toegevoegd aan de visie. Tevens wordt ingegaan op fietsenstallingen, fietsen, klimaatadaptatie, gezonde stad, meer spel- en beweegaanleidingen, de ruimtelijke opgave bij achterkantsituaties, het verminderen van winkelmeters en nieuwbouw van woningen onder voorwaarden. 

Tegen de vastgestelde ‘Visie op het Stadshart, eerste partiële herziening Structuurvisie Weert 2025’ staan geen rechtsmiddelen open.

Weert, 19 juli 2017

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten