Visie ‘Werken aan Weert 2030’ geeft richting en inspiratie

Groene en duurzame thuishaven in regionaal netwerk

12-3-2021

Doorkijk naar Weert 2030.

Doorkijk naar Weert 2030.

Hoe zou u willen dat Weert er in 2030 uitziet? Als breed gedragen antwoord op deze vraag heeft de gemeenteraad de visie ‘Werken aan Weert 2030’ vastgesteld. Deze is opgebouwd uit de ideeën van honderden Weertenaren, een analyse van belangrijke toekomstige ontwikkelingen en de kwaliteiten waarmee Weert erop in kan spelen. De komende jaren geeft ‘Werken aan Weert 2030’ richting en inspiratie aan alle plannen van de gemeente en aan de ondersteuning van initiatieven vanuit de samenleving.

Belangrijke thema’s

De visie beschrijft ambities voor de komende tien jaar, die onderling sterk met elkaar verbonden zijn. Weert probeert daarin haar bestaande kwaliteiten te versterken en een actieve speler in de regio te zijn, waardoor de kansen van samenwerking en uitwisseling op het vlak van kennis, economie, verduurzaming en wonen maximaal worden benut. Belangrijke kwaliteiten voor Weert zijn het bieden van een thuis aan zowel jong als oud, met goede voorzieningen, ook voor de buurgemeenten, de sociale verbinding en een plek voor iedereen en het inzetten van groen op allerlei manieren voor een prettige woon- en werkomgeving, met balans tussen mens, economie en natuur. Duurzaamheid is een belangrijk thema, door van afval grondstof te maken en energie duurzaam op te wekken.

Vijf waarden als basis

In de visie komen vijf waarden naar voren die Weertenaren benoemen als huidige kwaliteiten, en die ook van belang zijn om Weert nog ‘beter te maken’:

  • Prettig wonen voor iedereen: woningaanbod en woonomgeving sluiten aan bij de verschillende woonwensen van jong en oud;
  • Iedereen doet mee: Weert doet een beroep op ieders deelname, en geeft ondersteuning aan wie dat op eigen kracht niet lukt;
  • Inzet van alle kwaliteit van groen: in de woon- en werkomgeving draagt groen op allerlei manieren bij aan de leefkwaliteit;
  • Duurzaam en innovatief ondernemen en leven: energie wekken we duurzaam op en van afval weten we vaak grondstof te maken;
  • Actief verweven met de regio: Weert neemt met partners actief deel in regionetwerken, om elkaars kwaliteiten beter te benutten;

Samen aan de slag

Heel belangrijk is de uitdaging om meer samenwerking tussen verschillende betrokkenen te organiseren. Dat wil Weert niet alleen met partners in de regio, maar vooral ook in de gemeente zelf. De initiatieven van inwoners en ondernemers wil de gemeente stimuleren en ondersteunen op basis van de visie. Maar ook voor de eigen plannen neemt zij de komende jaren de visie als uitgangspunt, om die vaak ook samen met inwoners, organisaties en ondernemers uit te werken en uit te voeren.

Informatie

Meer informatie is te vinden op www.weert.nl/weert2030. Of volg de sociale media van Weert 2030:

  Facebook 
  Instagram

Heeft u een initiatief of idee? Stuur een bericht naar 2030@weert.nl.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten