Volwasseneneducatie

De volwasseneneducatie is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder. Zij krijgen hiermee een tweede kans om een diploma te halen of hun taalvaardigheden te verbeteren.

Gang van zaken

  • Voor het volgen van een opleiding in het kader van volwasseneneducatie kunt u zich aanmelden bij een ROC, Gilde Opleidingen.
  • Soms kunt u voor een opleiding op verschillende momenten in het schooljaar instappen. Informeer daarnaar bij het ROC, Gilde Opleidingen.
  • ROC's organiseren soms open dagen. U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met het centrum.

Voorwaarden

De opleidingen die in het kader van Volwasseneneducatie (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) verzorgd worden zijn het volgende:

· Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), gericht op het behalen van een diploma of deelcertificaat voor vmbo (theoretische leerweg), havo of vwo.

· Opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Deze opleidingen zijn gericht op het behalen van de referentieniveaus 1F en 2F. Deze opleidingen zijn bedoeld voor autochtonen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven.

· Opleidingen Nederlands als tweede taal, programma I en II die opleiden voor het diploma Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal. Voor deze opleidingen (gericht op staatsexamens NT2 I en II) gelden de niveaus B1 en B2, noodzakelijk voor toelating tot MBO en HBO. Deze opleidingen zijn bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar hoog opgeleid zijn in het land van herkomst.

· Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal. Deze opleidingen richten zich op de niveaus A1 en A2. Deze opleidingen zijn bedoeld voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn, maar de Nederlandse taal niet of nog heel beperkt beheersen.

· Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering. Deze opleidingen zijn bedoeld voor laaggeletterde niet-inburgeringsplichtigen.

Meenemen

Welke gegevens u nodig heeft, hangt af van de te volgen opleiding. Meestal gaat het om gegevens van uw vooropleiding. Bij de aanmelding kunt u hiernaar informeren.