Voorkomen verspreiding

Het kabinet heeft maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Stap voor stap komt er weer iets meer ruimte in de samenleving. Naleving van de belangrijkste basisregels is daarom nu belangrijker dan ooit. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

"Geef elkaar de ruimte, ook onderweg".

Wat kun je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
  • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.
  • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.
  • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

Wat doe ik wel / niet als ik verkouden ben of misschien het coronavirus heb?

Besmetting met het coronavirus kan alleen worden vastgesteld na onderzoek. Alleen bij mensen met een kwetsbare gezondheid zal in overleg met de huisarts nog getest worden. Bij alle klachten van zowel griep als het coronavirus geldt: blijf thuis en ziek uit. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren. De huisarts overlegt met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond en blijf thuis!