Voortgang werkzaamheden stadspark

Eerste deel open, start sanering, archeologische opgravingen en publieksactiviteiten

10-6-2021
Graafmachine in het stadspark.

Graafmachine in het stadspark.

Vanaf begin 2021 wordt er hard gewerkt in het Weerter stadspark. Het park wordt helemaal opnieuw ingericht, waarbinnen de voormalige voorburcht van het kasteel de Nijenborgh een nieuwe, centrale rol gaat vervullen. Het eerste deel op de hoek Biest, Recollectenstraat, wordt vrijdag 11 juni weer voor publiek toegankelijk. Vanaf maandag 14 juni starten de werkzaamheden op de voorburcht, het terrein waar voorheen de houthandel gevestigd was. De voorburcht wordt gesaneerd en er wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting wordt het volledige stadspark eind 2021 geopend.

Saneringswerkzaamheden voorhof

De voorburcht, het verharde deel achter de kasteelpoort, moet worden gesaneerd. De bestaande verharding wordt weggehaald en samen met een laag grond daaronder afgevoerd. De werkzaamheden starten op maandag 14 juni. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in augustus afgerond. Om (zwaar) verkeer door de kasteelpoort te voorkomen wordt er een tijdelijke brug aangelegd over de gracht.

Wethouder Van den Heuvel

"Het eerste deel van het park op de hoek Recollectenstraat – Biest is klaar. De gracht is deels aangepast en geeft een verwijzing naar het water dat hier vroeger ooit heeft gelegen.
Daarnaast zijn de nieuwe wandelpaden aangelegd en zijn er grasmatten gelegd.
Gelet op de aankomende zomerperiode vond ik het belangrijk dat er snel gebruik gemaakt kon worden van een prachtig stukje groen in de Weerter binnenstad als voorproefje op de nabije toekomst".

Wethouder Martijn van den Heuvel

Archeologisch onderzoek

Tegelijkertijd met de saneringswerkzaamheden wordt er gestart met een archeologisch onderzoek. Een team archeologen en bouwhistorici gaan onderzoek doen naar de bouw, vorm en lange gebruiksperiode van de voorburcht van het kasteel, dat rond het midden van de vijftiende eeuw is gebouwd en in 1702 is verwoest. Hierbij wordt met name onderzoek gedaan naar het vroegere muurwerk en de hoektorens, de inmiddels verdwenen gracht (met brug) die tussen de hoofdburcht en voorburcht heeft gelegen. Ook onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de voorburcht vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De opgravingen vinden in juli en augustus plaats.

Publieksactiviteiten

Het archeologisch onderzoek op de voorburcht is een unieke en eenmalige gelegenheid. Na de herinrichting is een dergelijk onderzoek de komende generaties niet meer mogelijk. Om de inwoners van Weert op de hoogte te stellen en te houden van de onderzoeksresultaten is door de Weerter erfgoedgemeenschap een aantrekkelijk publieksprogramma ontwikkeld met rondleidingen, een online webcam, weekjournaals (Art-is Mediagroep) en een ‘Edutainment-documentaire’ (eXpeditie Limburg).

De erfgoedgemeenschap bestaat uit de Stichting Stadsgidsen regio Weert, Stichting de Aldenborgh, Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen. Maar ook de wijkraad Biest, Stadslab 0495, Museum W en het gemeentelijk Erfgoedcluster maken deel uit van het samenwerkingsverband. RICK en het Munttheater hebben samen met bureau Beam it Up uit Eindhoven een spannend en leerzaam educatief programma ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs. De komende twee maanden zullen ruim 1000 basisschoolleerlingen langs de opgravingen worden geleid en een opdracht uitvoeren.

Bij al deze activiteiten wordt rekening gehouden met de dan geldende maatregelen rondom COVID-19. Dit publieksprogramma is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke subsidies van de Weerter non-profit organisatie Stichting Provisus en de provincie Limburg.

Wethouder Van den Heuvel

"Het is mooi om te zien dat er, mede dankzij de enthousiaste inzet van onze erfgoedgemeenschap en maatschappelijke organisaties een mooi programma is ontwikkeld waarbij veel Weertenaren van dichtbij kunnen ervaren wat er zich op deze historische plek in het verleden allemaal heeft afgespeeld".

Wethouder Martijn van den Heuvel

Opening stadspark

Nadat het eerste deel van het stadspark buiten de grachten aanstaande vrijdag 11 juni is opengesteld, wordt het verdere park naar verwachting in september 2021 geopend. De voorburcht, waar nu de sanering en archeologische opgravingen worden uitgevoerd, wordt naar verwachting in december 2021 geopend.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten