Vroegsignalering kan inwoner veel financiële problemen besparen

21-4-2021
Portemonnee met geld.

Portemonnee met geld.

Het college van B&W heeft op 13 april ingestemd met het voorstel om aan te sluiten bij het Landelijke Convenant Vroegsignalering. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders, energiebedrijven en zorgverzekeraars. Op basis van de overeenkomst kunnen zij in een vroeg stadium betalingsachterstanden melden bij de gemeente. Dit zijn deze organisaties vanaf 1 januari ook wettelijk verplicht. De gemeente en Algemeen Maatschappelijk Werk gaan de betalingsachterstanden vervolgens bespreekbaar maken met inwoners. Op deze manier kunnen veel financiële problemen voorkomen worden.

Afspraken staan in convenant

De gemeente Weert sluit zich aan bij Landelijk Convenant Vroegsignalering. Hierin zijn uniforme afspraken gemaakt tussen gemeenten, woningcorporaties, private verhuurders, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering door aan de gemeenten. Die nemen vervolgens contact op met de inwoner om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken. Dit aanbod is geheel vrijblijvend, het is geen verplichting.

Minder stress

"Een groot deel van de Weertenaren met financiële zorgen weet op dit moment niet dat je vroegtijdig hulp kunt vragen. Hoe eerder mensen met financiële zorgen hulp krijgen, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. Als je financiële zorgen wegstopt, dan wordt de stress alleen maar groter. Het aangaan van een gesprek is desondanks vrijblijvend, en niet verplicht. Dat is de grote kracht van deze werkwijze."

Wethouder Martijn van den Heuvel

Vroegsignalering sinds 1 januari een wettelijke taak

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak van gemeenten geworden. Voor de gemeente Weert is de werkwijze niet nieuw. Sinds 2017 had de gemeente in een lokale convenant vroegsignalering al afspraken gemaakt met Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW), Wonen Limburg en Woningstichting Sint Joseph. Dit convenant wordt per 1 mei beëindigd.

Waarom vroegsignalering?

Vroegsignalering van schulden is een goede manier om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden en langdurige trajecten te voorkomen. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Nu vroegsignalering expliciet als wettelijke taak in de Wgs is opgenomen, is er voor gemeenten een duidelijke wettelijke grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en kunnen gemeenten uit eigen beweging hulp aanbieden.

Geen verplichting, maar wel heel waardevol

"Het is belangrijk dat inwoners de gemeente goed kunnen vinden, en dat de gemeente de inwoner goed kan vinden. De wetswijziging maakt dat laatste in ieder geval een stuk makkelijker. We zijn blij dat we mensen vroegtijdig kunnen helpen en zo kunnen voorkomen dat ze dieper in de schulden raken."

Wethouder Martijn van den Heuvel

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten