Ga terug naar:

Weert bezorgd over spoedzorgplan minister

6-10-2020

Het St. Jans Gasthuis in Weert.

Het St. Jans Gasthuis in Weert.

De minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, heeft een plan gemaakt voor acute zorg in ziekenhuizen. De gemeente Weert maakt zich zorgen over dit plan. Voor inwoners én voor de toekomst van het SJG Weert kan dit ingrijpende gevolgen hebben.

Minister wil acute zorg anders organiseren

De zogenaamde ‘houtskoolschets acute zorg’ van de minister is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Het zijn voorstellen over het zoveel mogelijk voorkomen van acute zorg, verbetering van de samenwerking tussen het sociaal en het medisch domein, meer acute zorg thuis en minder loketten voor acute zorg. Dit zijn op zich prima ideeën. Maar wat de minister óók wil is minder spoedeisende hulpen in Nederland. Het zal naar verwachting voor een enorme verschuiving zorgen, waarbij veel spoedeisende hulpen in de huidige vorm een spoedpost worden. Bij die spoedpost kunnen mensen alleen nog maar terecht voor bijvoorbeeld snij- en schaafwonden, sportblessures en eenvoudige botbreuken. Voor patiënten van met name de regionale ziekenhuizen, zoals het SJG Weert, kan dit grote consequenties hebben.

Elke regio heeft een complete SEH nodig

De spoedeisende hulp (SEH) van een regionaal ziekenhuis is een belangrijk onderdeel in het regionale zorgnetwerk. Hiermee worden onnodige opnames voorkomen en dit biedt de inwoners van de regio de beste kwaliteit van zorg. Volgens de gemeente Weert zijn de plannen van de minister onvoldoende onderbouwd. Wethouder Paul Sterk: “Waaruit blijkt dat centralisatie de kwaliteit zou verbeteren en de zorg goedkoper zou maken? Ik geloof daar niet in. Ik weet dat het SJG Weert aantoonbaar goede kwaliteit levert tegen vaak lagere tarieven. Groter is niet altijd beter, zeker niet in de zorg. Bovendien is tijd een belangrijk punt in de bereikbaarheid van spoedzorg. Daar kan een SEH van een regionaal ziekenhuis, zoals het SJG Weert, veel beter in voorzien. Denk aan de acute zorg bij een hartinfarct of een beroerte”.

Leren van de coronacrisis

Het plan van de minister dateert van vóór de corona-periode. Nieuwe inzichten zijn daarin niet opgenomen. Terwijl juist in het afgelopen half jaar de kracht van het regionale zorgnetwerk zo duidelijk zichtbaar was. En niet te vergeten de capaciteit aan spoedzorg die Nederland nodig had. De lessen die we hebben geleerd worden volgens de gemeente genegeerd.

Toekomst SJG Weert

De gemeenten die een algemeen ziekenhuis in hun gemeente hebben kunnen te maken krijgen met het afschalen van de ziekenhuiszorg in hun regio. Wethouder Sterk maakt zich ook daar zorgen over: “De intensieve en spoedeisende zorg zijn een levensader voor ziekenhuizen. Via beide afdelingen komen patiënten binnen die anders naar andere ziekenhuizen gaan. De gevolgen kunnen veel impact hebben. Gevolgen in de eerste plaats voor onze inwoners, maar ook voor de mensen die in het SJG werken. Ik verwacht dat dit spoedzorgplan tot grote maatschappelijke verontwaardiging zal leiden, zeker nu we net een corona-pandemie hebben. Zes jaar geleden waren er ook al dergelijke plannen. Er zijn toen maar liefst 22.000 handtekeningen verzameld voor het behoud van de spoedeisende hulp van het SJG in Weert. Er is op internet opnieuw een petitie gestart om onze spoedzorg in het SJG te houden. Het is in korte tijd al door duizenden mensen getekend. Je ziet hoe belangrijk de mensen ons ziekenhuis vinden. Dat plan uit 2014 is niet doorgegaan. En wat mij betreft dit plan ook niet. Minister Van Ark heeft in haar speech bij haar start als minister op 9 juli 2020 gezegd dat haar eerste klus ’luisteren’ is. Ik ga er vanuit dat ze nu heel goed luistert”.

Gezamenlijke reactie op het plan

De gemeente Weert reageert op het plan van de minister. Dat doet ze niet alleen, maar samen met andere gemeenten met een regionaal ziekenhuis en met het SJG Weert. Het SJG Weert maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). De SAZ reageren zelf ook nog op het spoedzorgplan.

Online petitie 'Behoud spoedeisende hulp ziekenhuis Weert'
SJG Weert