Lees voor ?

Weert op koers voor realisatie nieuwe woningen

12-4-2023
Woning in aanbouw.

Woning in aanbouw.

Een van de opgaven waar de gemeente Weert voor aan de lat staat, is de realisatie van woningen. De ambitie van het college van burgemeester en wethouders is hoog. Daarom dat een aantal van 1.000 te realiseren woningen binnen vier jaar zelfs is opgenomen in het coalitieprogramma. In 2022 is hier met de realisatie van 291 woningen een goede start mee gemaakt.

Coalitieprogramma 2022-2026 'Samen doen eerlijk, sociaal en ambitieus'

In het coalitieprogramma is vastgelegd dat Weert de komende periode (tot en met 2025) 1.000 woningen realiseert en 1.000 woningen in voorbereiding neemt. In 2022 is hard gewerkt om deze aantallen ook daadwerkelijk te realiseren.

Feiten en cijfers

In 2022 zijn 291 woningen gerealiseerd in de gemeente Weert. Er zijn 16 woningen gesloopt of onttrokken. Dat zorgt voor een netto toename van 275 woningen. Daarvan zijn 139 sociale huurwoningen, en 25 betaalbare koopwoningen.
De meeste woningen zijn opgeleverd in het Muntcomplex (transformatie, 47 stuks) en in Laarveld (nieuwbouw, 47 stuks, waarvan 2 in Laar).
Daarnaast zijn in 2022 plannen voor 721 nieuw te realiseren woningen bij de gemeente ingediend. Deze zijn toegevoegd aan de plannen die er al liggen. In totaal liggen er nu plannen voor de realisatie van 2.866 woningen. Daarnaast worden 675 woningen gesloopt of onttrokken. Netto houden we dan 2.191 woningen over die, nadat alle procedures zijn doorlopen (wijziging bestemmingsplan en verlening vergunningen), gerealiseerd kunnen worden in de komende jaren.

Bij nieuwe initiatieven met een groter aantal woningen wordt gestreefd naar een aandeel sociale huurwoningen van 30%, omdat naar dit type woningen de meeste vraag is.

Voor iedereen een passende woning

Wethouder Wendy van Eijk.

"Het is goed om te zien dat er in 2022 een meer dan gemiddeld aantal woningen is gerealiseerd in de gemeente Weert. Het is nu belangrijk deze lijn vast te houden, en waar mogelijk te versnellen. Door nieuwe woningen in alle categorieen, waaronder grondgebonden woningen, appartementen, (sociale) huurwoningen en chalets/standplaatsen, toe te voegen, creëren we doorstroming in de woningmarkt. Daarmee komen er deels bestaande woningen vrij. Denk daarbij aan het voorbeeld waarbij oudere mensen doorstromen naar een levensloopbestendige woning of een appartement waarbij hun ruime gezinswoning beschikbaar komt voor een (jong) gezin. Op deze manier blijft het goed wonen in Weert."

Wethouder Wendy van Eijk

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten