Weert Zuid - Nieuwsbrief 6

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden Nieuwsbrief

Weert Zuid - Nieuwsbrief 6

Keent, Moesel en Graswinkel

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

  • Informatieavond 4 juli
  • Hoe nu verder?

Informatieavond 4 juli

Op donderdagavond 4 juli was er een bijeenkomst in Buurtcentrum Moesel. Hier waren circa 50 wijkbewoners en een aantal raadsleden aanwezig. Het doel van de avond was het bepalen van een richting voor een toekomstbestendig aanbod van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid.

De gemeente heeft een presentatie gegeven waarin de mogelijke oplossingen zijn toegelicht. De aanwezigen hebben onderling deze mogelijke oplossingen besproken. Vervolgens kreeg iedereen de kans om vragen te stellen en toevoegingen aan te dragen. Op verzoek van de aanwezigen werd een nieuwe variant aan de mogelijke oplossingen toegevoegd. Het gaat om gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie van het Microhalcomplex. Na de stemronde bleek deze mogelijke oplossing veruit de meeste stemmen te hebben gekregen.

De presentatie van de avond kunt u terugvinden op www.weert.nl/weertzuid

Hoe nu verder?

Er worden nu enkele oplossingen uitgewerkt. Onder andere de haalbaarheid en financiële gevolgen van deze oplossingen worden in kaart gebracht. De gemeente gaat in ieder geval de voorkeursoplossing van de aanwezige wijkbewoners verder uitwerken. Dat geldt ook voor de mogelijke oplossing waar een afvaardiging van de gemeenteraad een voorkeur voor heeft uitgesproken, namelijk nieuwbouw op het perceel aan de Nassaulaan tegenover de Verrezen Christus. Bekeken wordt of er daarnaast nog andere mogelijke oplossingen worden toegevoegd.

De stappen die nu zijn gezet, betekenen niet dat er al een besluit is genomen. Het geeft alleen een richting voor verder onderzoek. Een besluit wordt pas genomen in het eerste kwartaal van 2020.

Zodra er nieuwe informatie bekend is, wordt u geïnformeerd via deze nieuwsbrief.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101 Weert
Postbus 950, 6000 AZ Weert
Tel. (0495) 575 000
E-mail: gemeente@weert.nl of gebruik het contactformulier
Twitter: twitter.com/gemeenteweert
Facebook: facebook.com/gemeenteweert
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Dan kunt u zich hier afmelden of uw instellingen wijzigen.