Visie 'Werken aan Weert 2030': doe met ons mee!

Bekijk deze foto groter.

Logo Werken aan Weert 2030.

Weertenaren willen in 2030 minstens zo prettig kunnen leven, wonen en werken als in 2021.

Met alle uitdagingen waar we de komende jaren voor staan vraagt dat om een goed plan, een visie. Want hoe gaan we om met klimaatverandering, opraken van grondstoffen en vergrijzing van onze bevolking? En hoe zetten we onze kwaliteiten zo goed mogelijk in? Weert is bijvoorbeeld een prettige, groene woonstad, en de regio biedt veel hoogwaardige kennis voor duurzamer leren produceren.

Deze visie is het resultaat van een onderzoek naar trends en kansen, maar ook van het meedenken van honderden inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Er staat in wat we samen voor elkaar willen krijgen. De gemeente draagt er aan bij door de plannen en uitvoering waar we zelf verantwoordelijk voor zijn, maar we denken en werken ook graag mee aan initiatieven uit de samenleving.

Samen steken we onze handen uit de mouwen voor Weert in 2030. Doe jij met ons mee?

WAW2030 10

Doorkijk naar Weert 2030.

Contact

Heb je vragen over Werken aan Weert 2030? Via het e-mailadres 2030@weert.nl kun je het projectteam 'Werken aan Weert 2030' bereiken. Of volg ons op social media:
  Facebook 
  Instagram

Downloads

Bestand Grootte
Strategische Visie Werken aan Weert 2030.pdf (10.57 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Werken aan Weert 2030

Samen werken we aan Weert 2030 en doen dat op een verfrissende wijze. De strategische visie laten we door middel van participatie tot stand komen. Iedereen mag meedenken en meedoen. Zo ontstaat een gezamenlijk gedragen visie, een visie ‘van Weert’

Een bureau gespecialiseerd in creatieve methodes voor toekomstverkenningen, heeft Weert onderzocht, informatie en gegevens over Weert geanalyseerd en nationale, regionale en internationale trends en ontwikkelingen bestudeerd.

In 2020 is op verschillende momenten inspiratie opgehaald. In het voorjaar zijn er toekomstexpedities georganiseerd. De deelnemers keken door een ‘kanssenbril’ naar Weert in 2030. Intern hebben medewerkers en raadsleden vanuit veel thema’s en beleidsvelden kansen benoemd.

Ook is gesproken met de vastgoedsector en arbeidsmarktdeskundigen. De uitbraak van corona leidde  tot vertraging van de uitvoering van de plannen. Ook het participatietraject moest anders ingericht worden en startte later.

Tussen 10 en 20 september heeft iedereen in Weert mee kunnen denken over de toekomst van Weert.

Met de mobiele bouwplaats hebben we wijken en dorpen bezocht en veel leukere gesprekken gevoerd over Weert in 2030. Op kijk- en luisterplekken werd de toekomst tot leven gewekt. Vanuit huis kon je jouw droombeeld delen op het digitale platform. Tot slot hebben we interviews gehouden met jongeren, een aantal Weertenaren en bedrijven en organisaties in en buiten Limburg.

Om het participatietraject onder de aandacht te brengen, kleurde de stad van 10 tot en met 20 september geel / zwart. Overal zag je uitingen van de campagne Werken aan Weert 2030 en werd men uitgenodigd om mee te doen.

Op verschillende plekken in Weert zijn flyers verspreid. Er zijn 50 driehoeksborden door de hele gemeente geplaatst, verspreid over alle wijken en dorpen van Weert. In Weert Magazine is een speciale ‘Werken aan Weert’-editie gepubliceerd. En speciaal voor Weert 2030 is een Facebook- en Instagrampagina aangemaakt. Hierop werden verschillende berichten gedeeld. De pagina’s worden door 283 mensen gevolgd.

We hebben veel leuke ideeën en droombeelden ontvangen. Een aantal resultaten van het participatietraject willen we graag met jullie delen.

Mobiele bouwplaats

26 medewerkers van de gemeente hebben de bouwhelmen opgezet en zijn op de bouwplaats met belangstellende en voorbijgangers in gesprek gegaan. Met de mobiele bouwplaats zijn we de wijken en dorpen van Weert ingetrokken. Op 15 plekken in Weert hebben we in totaal met 391 mensen gesprekken gevoerd.

Enkele reacties...

“Wat ik nu zie, is dat op de wijk Moesel, bijvoorbeeld het stuk waar de oude school heeft gestaan, daar wordt nu geen groen aangelegd maar daar worden huisjes gepland weer. Dan is het groen weer weg in de buitenwijken”. 

“… maar zijn er nog andere angstbeelden? Dat je zegt, oh…” “Ja, dat het minder groen wordt zegmaar. Ja, minder ja, dat is zegmaar de angst”.

“Gewoon meer woonruimte voor jongere mensen, dat ze inderdaad goed kunnen beginnen aan een nieuwe woning. Ik heb nu een dochter die thuis woont, en ja, die zou toch liever ook op zichzelf willen gaan wonen, alleen hoe? Waar? Dus wat ik ook zag over de landbouw, dat we inderdaad meer kunnen eten vanuit onze eigen omgeving. Dat we kunnen kijken of we daar wat kunnen doen. Een stuk natuurlijker.”

Kijk-en-luisterplekken

Op 10 kijk-en-luisterplekken op verschillende locaties in Weert werd de toekomst tot leven gewekt. Via ‘toekomstvensters kreeg je een kijkje in de toekomst. Via een QR-code kon men luisteren naar verhalen van Weertenaren, die leven in 2030. De kijk- en-luisterplekken zijn door 215 mensen bekeken en beluisterd.

Digitaal platform

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken, was het ook mogelijk om online een toekomstbeeld te delen. Op het digitale platform hebben 150 mensen een reactie achtergelaten.

Interviews

Via uitgebreide interviews werd dieper ingegaan op de toekomst van Weert. Er zijn 16 interviews gehouden met Weertenaren met diverse achtergronden, waaronder jongeren. Ook 13 leidinggevenden van grote bedrijven en organisaties in en buiten Limburg, vertelden hoe zij naar de toekomst van Weert kijken.

Enkele reacties…

“Ik denk dat een Weertenaar van zichzelf wel een beetje bescheiden is, maar als we dat iets meer van ons af gooien, dan komt het vanzelf wat meer naar boven. Dat geloof ik wel.”

“Omarm gewoon dat je bent wie je bent en durf dat ook uit te stralen. Gewoon een heerlijke fijne plek om te willen wonen.”

“Dus, uiteraard wil je groeien. Je wilt het aantrekkelijk maken voor mensen buiten Weert om naar Weert toe te komen. Maar dat moet niet ten koste gaan van alles. En in mijn optiek is het verschrikkelijk inderdaad als je alleen maar groter, groter, groter wilt worden, maar door alle kernwaarden die je hebt, stukje cultuur, stukje historie, dat dat zou verdwijnen.”

“Iedereen de opgroeit, maar ook voor ouderen, voor iedereen een veilige plek waar je je prima voelt. Maar ook waar je je talenten kunt laten zien, waar ze worden gezien, waar je ze kunt inzetten. Waarin je elkaar helpt, waar die voorwaarden worden geschapen om elkaar te helpen.”

“Nou, het ideaalbeeld zou zijn dat als ik over 10 jaar in dit bosgebied sta waar we nu zitten, dat ik hier verenigingen rond zie rennen, en niet één vereniging maar meerdere, die gebruik maken van hetzelfde gebied. Waar je kinderen in contact kunt brengen met de natuur. Er is heel veel gaande natuurlijk op het gebied van duurzaamheid en van natuur. Dus het is dan belangrijk dat we kinderen ook leren wat het allemaal voor ons te bieden heeft. En ik denk dat dat door zulke verenigingen naar het bos te halen, dat je dat zeker kunt realiseren. En ik kan de vrijwilligers wel op de been krijgen om mee te helpen aan het ideaalbeeld dat wij voor Weert zien. Daar kunnen wij de gemeente wel bij ondersteunen.”

De verhalen van inwoners en de uitgebreide wetenschappelijke analyse van de toekomstbureau, vormen het toekomstbeeld voor Weert: de strategische visie Weert 2030.

We nodigen iedereen in Weert uit om ook na de vaststelling van de strategische visie mee te denken en mee te bouwen aan de toekomst van Weert, en bestaande kwaliteit en mogelijke kansen samen meer te benutten.

Benieuwd naar het vervolg? Blijf ons volgen! www.weert.nl/weert2030.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten