Wat is Werken aan Weert 2030?

Werken aan Weert 2030.

Werken aan Weert 2030.

De wereld en onze eigen omgeving veranderen in rap tempo. Het klimaat en biodiversiteit staat volop in de schijnwerpers. Er gebeurt steeds meer digitaal, en de inzet van kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken. Onze samenleving verandert ook. Mensen leven gemiddeld langer en multicultureel samenleven is steeds vanzelfsprekender. Dit zijn enkele ontwikkelingen die steeds meer invloed hebben op onze manier van leven en die onze (nabije) toekomst gaan bepalen. Ook in de gemeente Weert.

Werken aan de toekomst

Voor elk bedrijf, ook voor een lokale overheid, is het nodig keuzes te maken. En antwoord te kunnen geven op vragen als: wie ben ik, wat wil ik bereiken en hoe ga ik dat doen?
De gemeenteraad van Weert heeft daarom aan het college van B&W gevraagd een nieuwe strategische visie op te stellen voor de komende tien jaar.

Bij een strategische visie denken we na over de toekomst. Over aanpak en oplossingen voor de middellange en lange termijn. En we bepalen de richting die we op willen gaan: wat is voor Weert de stip op de horizon?

Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk een doel voor ogen te hebben. Hoe willen we ons de komende jaren ontwikkelen en wat is de koers die we daarvoor aanhouden? Het jaar 2030 lijkt ver weg, maar Weert wil voorbereid zijn. Daarom gaan we nu met die vragen aan de slag.

We vragen iedereen om mee te denken en mee te doen!

De mening van de Weertenaren telt. Dit past in de nieuwe manier waarop we als gemeente beleid maken: sámen met alle belanghebbenden. Het is onze bedoeling en onze wens zoveel mogelijk mensen te bereiken en om dit met zoveel mogelijk mensen samen te doen. Daarvoor zullen diverse kanalen worden ingezet. Ook online kun je straks je reactie, ideeën en meningen met ons delen.

  Meer weten over meedenken en meedoen? Kijk dan eens op deze pagina!