We werken aan Weert 2030!

Bekijk deze foto groter.

Logo Werken aan Weert 2030.

Alles om ons heen verandert in rap tempo. Ontwikkelingen die onze manier van leven en onze (nabije) toekomst bepalen, volgen elkaar snel op. Ook in de gemeente Weert. Het is nu goed wonen, werken en leven in Weert. Samen kunnen we er voor zorgen dat dit in de toekomst nog steeds zo is, of zelfs beter.

Daarom zijn we gestart met het project `Werken aan Weert 2030’, een kijkje op de wereld van morgen. We werken aan een alles overkoepelende visie die onze koers of richting aangeeft. Die koers moeten we scherp krijgen, zodat we allemaal op één lijn zitten en met z’n allen weten waar we naartoe gaan. Dat doen we niet alleen. Juist niet. Die koers gaan we samen uitstippelen. Samen met mensen die daaraan een bijdrage willen leveren. Inwoners, ondernemers, jongeren, ouderen, maatschappelijke partners. Meedenkers, friskijkers én dwarsdenkers. Mensen uit de Weerter samenleving én daarbuiten die met ons een doorkijk willen maken naar Weert in het jaar 2030 en daarna.

Koers uitstippelen

De strategische visie Weert 2030 is het kompas voor heel wat gemeentelijke plannen in de komende jaren. Het geeft richting. Dit kompas bestaat niet alleen uit een stip op de horizon - hoe zien we Weert in 2030 idealiter voor ons? - er komt ook een concreet uitvoeringsplan hoe we dat gaan realiseren. Het uiteindelijke doel is dat alle inspanningen leiden tot een Weert 2030 zoals wij dat samen voor ogen hebben.

Het bouwproces van de visie

Op basis van alle verzamelde informatie (onze bouwstenen) gaat de gemeente Weert die strategische visie ontwerpen. Begin 2021 wordt deze visie door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna wordt de visie dan gelanceerd en starten de bijbehorende activiteiten om tot het geschetste toekomstbeeld te komen.