Werkzaamheden Boshoverbrug

Boshoverbrug over de Zuid-Willemsvaart (Ringbaan).

Boshoverbrug over de Zuid-Willemsvaart (Ringbaan).

Afgelopen zomer is Strukton Civiel in opdracht van de gemeente Weert op de Industriekade gestart met onderhoud aan de Boshoverbrug. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de bouwtekeningen uit 1967 niet volledig gelijk waren aan de werkelijke situatie. Hierdoor is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan de brug ontstaan en hebben de werkzaamheden flinke vertraging opgelopen.

Sinds maandag 25 april kan het verkeer weer in beide richtingen gebruik maken van de Boshoverbrug. Er worden wel nog een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen zoals het afzetten van één rijstrook.

Nieuwsberichten

Datum Titel
21-04-2022 Boshoverbrug is weer open
17-03-2022 Update: werkzaamheden Boshoverbrug (17 maart)
17-01-2022 Update: werkzaamheden Boshoverbrug (17 januari)
15-10-2021 Update werkzaamheden Boshoverbrug (15 oktober)

Tijdens de werkzaamheden aan de Boshoverbrug bleek dat de bouwtekeningen uit 1967 niet volledig gelijk waren aan de werkelijke situatie. Uit onderzoek is gebleken dat door de afwijkingen op de oude tekening tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan de brug is ontstaan. Enkele wapeningskabels in het brugdek zijn bij het verwijderen van een voegovergang beschadigd geraakt.

Doordat de bouwtekeningen uit 1967 afwijken van de werkelijke situatie is tijdens de werkzaamheden schade aan de brug ontstaan. Deze schade moet worden hersteld voordat de werkzaamheden hervat kunnen worden.

Om het risico op verdere schade zo klein mogelijk te maken, is onderzocht wat de gevolgen van de aangetroffen afwijkingen zijn en of er meer afwijkingen zijn.

Doordat de werkzaamheden op de brug al waren gestart, is het brugdek op dit moment niet geschikt om voertuigen over de rijbaan richting Eindhoven te sturen.

Het verkeer kan in beide richtingen gebruik maken van de Boshoverbrug. Er worden wel nog een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor gelden tijdelijke verkeersmaatregelen zoals het afzetten van één rijstrook.

Maandag 25 april wordt het asfalt bij de voegen van de brug hersteld. Na deze werkzaamheden gaat de rijbaan voor autoverkeer richting Eindhoven op de Boshoverbrug open.

Het brugdek richting Eindhoven kan niet tijdelijk geschikt gemaakt worden. Wij zijn bang dat de schade groter wordt als al het verkeer weer over de brug gaat rijden. We willen juist voorkomen dat er daardoor onveilige situaties ontstaan.

Het is ook niet mogelijk om de rijbaan richting Stramproy tijdelijk voor 2 richtingen te gebruiken. Extra verkeer zorgt voor een toename in belasting en trilling en dit kan zorgen voor extra schade aan het andere brugdek waar de schade is ontstaan. Dat willen we voorkomen.

Nee, er is geen sprake van een gevaarlijke situatie.

Er is onderzocht hoe de ontstane schade hersteld kan worden. Hiervoor zijn mogelijke oplossingen bedacht, berekeningen gemaakt en proeven gedaan. Daarnaast is onderzocht wat de gevolgen van de afwijkingen zijn en hoe het risico op verdere schade zo klein mogelijk gemaakt kan worden.

Technische specialisten hebben tijd nodig om onderzoeken uit te voeren en benodigde berekeningen op een zorgvuldige en verantwoorde manier te maken. Ook is in diverse archieven op zoek gegaan naar informatie over de bouw van de brug.

Aan elk van de beschadigde wapeningskabels wordt een klemconstructie aangebracht. Als alle klemconstructies zijn aangebracht en met een hoogwaardige mortel zijn verankerd, is de brug weer even stevig als vóór de schade en voldoet de brug weer aan de constructieve eisen.

  • Week 16 (de week van 18 tot en met 22 april): aanbrengen klemmen op de beschadigde wapeningskabels in de rijbaan en het storten van het beton.
  • Maandag 25 april: herstel van het asfalt bij de voegen van de brug. Na deze werkzaamheden kan de brug dezelfde dag nog open.
  • Halverwege week 17 (de week van 25 april tot en met 29 april): herstel van de beschadigde wapeningskabels in het fietspad. Tijdens werktijden wordt één van de twee rijstroken richting Eindhoven ingericht als fietspad zodat de fietsers veilig het werkvak kunnen passeren. Het verkeer richting Eindhoven kan gebruik maken van één rijstrook op de Boshoverbrug. Buiten werktijden kunnen fietsers het fietspad blijven gebruiken.
  • Week 18 (de week van 2 mei tot en met 6 mei): aanbrengen klemmen op de beschadigde wapeningskabels en afronding van de werkzaamheden. Het verkeer kan in beide richtingen gebruik maken van één rijstrook. De andere rijstrook is vanwege het ontbreken van een vangrail in het midden van de brug en tussen de weg en het fietspad afgezet. Ook geldt er een snelheidsbeperking op de brug.

Oorspronkelijk geplande onderhoud

Op dit moment wordt gezocht naar een moment om het oorspronkelijk geplande onderhoud uit te voeren. Dit vindt dus niet aansluitend op het herstel van de schade aan de brug plaats.

Maandag 25 april wordt het asfalt bij de voegen van de brug hersteld. Na deze werkzaamheden gaat de rijbaan voor autoverkeer richting Eindhoven op de Boshoverbrug open.

Na het herstel van de schade moeten de oorspronkelijk geplande werkzaamheden wel nog worden uitgevoerd. Deze worden opnieuw ingepland. 

Tijdens een inspectie is gebleken dat de Boshoverbrug groot onderhoud nodig heeft. De verwachting is dat er in de toekomst meer en zwaarder (vracht-)verkeer over de brug zal gaan. Om deze toenemende lasten beter kunnen dragen, worden de pijlers van de brug groter gemaakt. Verder wordt beschadigd beton gerepareerd. Bovenop de brug komt een nieuwe vangrail, worden de voegovergangen vervangen en de weg over de brug krijgt nieuw asfalt.

Zodra er meer bekend is, communiceren we dit via onze gemeentelijke kanalen: de website, facebook en twitter.

Daarnaast kunt u informatie over de voortgang van het werk en wijzigingen in de planning vinden in de Bouwapp. De app met het gele helmpje kunt u vinden in de Google Play store of Apple Appstore

Als u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ruben Herregodts op het e-mailadres ruben.herregodts@strukton.com of op het telefoonnummer 0610214026. 

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten