Werkzaamheden Boshoverbrug

Boshoverbrug over de Zuid-Willemsvaart (Ringbaan).

Boshoverbrug over de Zuid-Willemsvaart (Ringbaan).

 Werkzaamheden tijdelijk stilgelegd

De werkzaamheden aan de Boshoverbrug zijn tijdelijk stilgelegd. Dit omdat tijdens de werkzaamheden bleek dat de situatie in het werk op sommige aspecten niet overeenkwam met de situatie zoals op de aanlegtekeningen. Er wordt nu onderzocht wat de gevolgen zijn van de afwijkingen en hoe we het risico op schade zo klein mogelijk maken. Pas als de onderzoeken en berekeningen gereed zijn en op basis daarvan de oplossingsrichtingen volledig helder zijn, ka het werk worden hervat. U leest hierover meer in dit bericht.

Op 19 juli is Strukton Civiel in opdracht van de gemeente Weert op de Industriekade gestart met onderhoud aan de Boshoverbrug. De werkzaamheden waren gepland van 19 juli tot en met eind september. Vanwege vertraging in leveringen worden de werkzaamheden naar verwachting begin november afgerond. Tijdens de werkzaamheden worden er verschillende verkeersmaatregelen genomen.

Werkzaamheden

Tijdens een inspectie is gebleken dat de Boshoverbrug groot onderhoud nodig heeft. De verwachting is dat er in de toekomst meer en zwaarder (vracht-)verkeer over de brug zal gaan. Om deze toenemende lasten beter kunnen dragen, worden de pijlers van de brug groter gemaakt. Verder wordt beschadigd beton gerepareerd. Bovenop de brug komt een nieuwe vangrail, worden de voegovergangen vervangen en de weg over de brug krijgt nieuw asfalt.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van 19 juli tot en met eind oktober. Daarna wordt de brug nog van nieuw asfalt voorzien. Dit gebeurt door een andere partij dan Strukton. Onvoorziene omstandigheden, tegenvallers of wijzigingen kunnen echter van invloed zijn op de planning.

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden vinden plaats in 3 fases. Tijdens elke fase zijn verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen nodig om het werk uit te kunnen voeren. 

 • Fase 1: werkzaamheden onder de brug (van 19 juli tot en met eind september). Al het verkeer kan de brug in deze fase blijven gebruiken. In week 38 t/m 40 voert de aannemer werkzaamheden uit aan de brugpijlers. Dan is een halve rijbaan onder de brug afgezet aan de noordzijde van het kanaal op de Suffolkweg-zuid. Het verkeer wordt om-en-om langs het werk geleid met verkeerslichten. 
 • Fase 2: werkzaamheden op de brug deel I (van 4 tot en met 11 oktober). De rijbaan van zuid naar noord (richting Eindhoven) is afgesloten. Auto’s en vrachtwagens richting Eindhoven worden omgeleid. Autoverkeer kan van noord naar zuid (richting Stramproy) blijven rijden. Het fietspad over de brug is in de week van de werkzaamheden tussen 7.00 en 19.00 uur afgesloten. Fietsers kunnen dan gebruik maken van een tijdelijk veerpontje dat naast de brug vaart tussen de Industriekade (bij Limagrain) en de Suffolkweg-Zuid. De opstapplaats wordt duidelijk aangegeven.
 • Fase 3: werkzaamheden op de brug deel II (van 12 tot en met 20 oktober). De rijbaan is van noord naar zuid (richting Stramproy) afgesloten. Auto’s en vrachtwagens richting Stramproy / Roermond worden omgeleid. Al het verkeer kan weer van zuid naar noord (richting Eindhoven) rijden.

Veerpontje

De opstapplaats van het veerpontje vindt u aan de zuidkant van de Zuid-Willemsvaart onder de brug en aan de noordkant van de Zuid-Willemsvaart tegenover de truckersparkeerplaats. Het veerpontje vaart van 4 oktober tot en met 11 oktober elke dag continu van 7.00 tot en met 19.00 uur. Tussen 19.00 en 7.00 uur kan wel gebruik worden gemaakt van het fietspad.

 Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het verplicht om op het veerpontje een mondkapje te dragen.

2021.092

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Tijdens een inspectie van de staat van de bruggen in Nederland uitgevoerd door Rijkswaterstaat is gebleken dat de Boshoverbrug groot onderhoud nodig heeft.

Waaruit bestaat het onderhoud?
Onder de brug worden enkele pijlers verzwaard. De verwachting is dat er in de toekomst meer en zwaarder (vracht-)verkeer over de brug zal gaan. Om die reden worden de pijlers groter gemaakt zodat ze de toenemende lasten beter kunnen dragen. Verder wordt beschadigd beton gerepareerd.
Bovenop de brug komt een nieuwe vangrail, worden de voegovergangen vervangen en de weg over de brug krijgt nieuw asfalt. Het asfalteren wordt na onze werkzaamheden uitgevoerd door een andere partij dan Strukton.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Onze werkzaamheden vinden volgens onze planning plaats van 19 juli tot en met eind oktober. Daarna wordt de brug nog van nieuw asfalt voorzien. Onvoorziene omstandigheden, tegenvallers of wijzigingen kunnen echter van invloed zijn op de planning.

Kan ik tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de brug?
Of de brug gebruikt kan worden hangt af van de fase waarin de werkzaamheden zich bevinden.

 • Fase 1: werkzaamheden onder de brug (van 19 juli tot en met eind september).
  1. Al het verkeer kan de brug in deze fase blijven gebruiken.
  2. In week 38 t/m 40 is een halve rijbaan onder de brug afgezet aan de noordzijde van het kanaal op de Suffolkweg-zuid. Het verkeer wordt om-en-om langs het werk geleid met verkeerslichten. 
 • Fase 2: werkzaamheden op de brug deel I (van 4 tot en met 11 oktober).
  1. De rijbaan van zuid naar noord (richting Eindhoven) is afgesloten. Auto’s en vrachtwagens richting Eindhoven worden omgeleid.
  2. Autoverkeer kan van noord naar zuid (richting Stramproy) blijven rijden;
  3. Het fietspad over de brug is in de week van de werkzaamheden tussen 7.00 en 19.00 uur afgesloten. Fietsers kunnen dan gebruik maken van een tijdelijk veerpontje dat naast de brug vaart tussen de Industriekade (bij Limagrain) en de Suffolkweg-Zuid.
 • Fase 3: werkzaamheden op de brug deel II (van 12 tot en met 20 oktober).
  1. De rijbaan is van noord naar zuid (richting Stramproy) afgesloten. Auto’s en vrachtwagens richting Stramproy/Roermond worden omgeleid;
  2. Al het verkeer kan weer van zuid naar noord (richting Eindhoven) rijden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?
Informatie over de voortgang van het werk en eventuele wijzigingen in de planning vindt u in de Bouwapp. De app met het gele helmpje kunt u vinden in de Google Play store of Apple Appstore.
Direct aan het werk gelegen bedrijven en woningen hebbeneen informatiebrief met uitleg over de werkzaamheden ontvangen.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?
Als u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ruben Herregodts op het e-mailadres ruben.herregodts@strukton.com of op het telefoonnummer 06-10214026.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten