Werthaboulevard

De bouwwerkzaamheden van het plan Zuytwillemsvaert aan de Werthaboulevard zijn in volle gang. De eerste appartementen en woningen zijn inmiddels bewoond. De bouw van de woningen in de tweede fase, Tennishal en Energiestraat, is gestart. De appartementen rondom de Mouttoren zijn in de verkoop. De bouw start op een later moment. Er is een klankbordgroep actief van bewoners en stakeholders.

Op deze pagina worden verslagen en presentaties van bijeenkomsten gezet.

Werthaboulevard Impressie

Impressie van de Werthaboulevard, plandeel Landbouwbelang.

Downloads

Bestand Grootte
Werthaboulevard - 01 Presentatie bestemmingsplan en procedure (8 mei 2018).pdf (1.52 mb)
Werthaboulevard - 02 Presentatie bouwplan plandeel Landbouwbelang (8 mei 2018).pdf (12.58 mb)
Werthaboulevard - 03 Verslag informatiebijeenkomst 8 mei 2018.pdf (0.15 mb)
Werthaboulevard - 04 Presentatie bestemmingsplan en procedure (27 augustus 2018).pdf (0.89 mb)
Werthaboulevard - 05 Presentatie bouwplan plandeel Tennishal en Energiestraat (27 augustus 2018).pdf (8.47 mb)
Werthaboulevard - 06 Verslag informatiebijeenkomst 27 augustus 2018.pdf (0.08 mb)
Werthaboulevard - 06 Verslag informatiebijeenkomst 27-08-2018.pdf (0.08 mb)
Werthaboulevard - 07 Verslag Klankbordgroep 20-09-2018.pdf (0.31 mb)
Werthaboulevard - 08 Verslag Klankbordgroep 25-10-2018.pdf (3.78 mb)
Werthaboulevard - 09 Verslag Klankbordgroep 29-11-2018.pdf (0.28 mb)
Werthaboulevard - 10 Verslag Klankbordgroep 14-02-2019.pdf (0.06 mb)
Werthaboulevard - 11 Verslag Klankbordgroep 24-04-2019.pdf (0.07 mb)
Werthaboulevard - 12 Verslag Klankbordgroep 27-06-2019.pdf (0.23 mb)
Werthaboulevard - 13 Verslag Klankbordgroep 28-11-2019.pdf (0.34 mb)
Werthaboulevard - 14 Verslag Klankbordgroep 05-03-2020.pdf (0.22 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.