Werthaboulevard

De bouwwerkzaamheden van het plan Zuytwillemsvaert aan de Werthaboulevard zijn in volle gang. De eerste appartementen en woningen zijn inmiddels bewoond. De bouw van de woningen in de tweede fase, Tennishal en Energiestraat, is gestart. De appartementen rondom de Mouttoren zijn in de verkoop. De bouw start op een later moment. Er is een klankbordgroep actief van bewoners en stakeholders.

Op deze pagina worden verslagen en presentaties van bijeenkomsten gezet.

Werthaboulevard Impressie

Impressie van de Werthaboulevard, plandeel Landbouwbelang.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten