Wethouder stelt vernieuwde website Heerlijk Weert in gebruik

Zaadbommen gooien

21-5-2019

Wethouder Geert Gabriëls stelt de website in gebruik op basisschool Markeent.

Wethouder Geert Gabriëls stelt de website in gebruik op basisschool Markeent.

Wethouder Geert Gabriëls stelt op donderdag 23 mei de totaal vernieuwde website Heerlijk Weert in gebruik. “Dat is een website van de gemeente waarop alle informatie over duurzaamheid, biodiversiteit, groen, water en dergelijke te vinden is. Doe er inspiratie op en ga aan de slag met bijvoorbeeld het ontstenen van je tuin, energiebesparing of andere duurzame acties! Je vindt er zaken die kunnen leiden tot geldbesparing en die echt van nut kunnen zijn voor inwoners. Het kan interessant zijn als je bijvoorbeeld verbouwingsplannen hebt. Of voor mensen van een straat, wijk- of dorpsraad die gezamenlijk hun buurt willen vergroenen. Samen maken we Weert groener en duurzamer. Voor onszelf en de generaties na ons”, aldus wethouder Gabriëls. De wethouder stelt de website in gebruik na een les in biodiversiteit en zaadbommen maken op basisschool Markeent op 23 mei. Daarna gaat hij met de kinderen van die klas de zaadbommen gooien in de wegbermen langs de Ringbaan Zuid.

Omdat Weert heel actief is op het vlak van biodiversiteit is ervoor gekozen alle acties, informatie, evenementen en nieuws op dat vlak te bundelen op één website. Dat is de website www.heerlijkweert.nl. Er bestond de afgelopen jaren al een dergelijke site, maar die was weinig flexibel en voor de bezoekers en gemeente niet handig in gebruik. Daarom is een nieuwe website gebouwd, die nu wordt gepresenteerd.

Wat is er te vinden?

Op heerlijkweert.nl kunt u informatie vinden over duurzaam wonen (onder andere duurzaam bouwloket en afkoppelen regenwater), duurzaam ondernemen (erkenning voor bedrijventerrreinen), natuur in en om de stad (tiny forests, nestkasten), duurzame mobiliteit (laadpalen), gezonde en veilige leefomgeving (bij-vriendelijk groenbeheer en feesten zonder ballonnen), duurzame energie (zonnepanelen, van het gas af) en duurzame gemeente (openbare verlichting en klimaatneutraal inkopen). Maar ook evenementen en nieuwsberichten op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid worden opgenomen. Als mensen tips hebben in gebruik van de website of over de inhoud, dan horen we dat graag.

Zaadbommen

Kinderen van basisschool Markeent maken op 23 mei zaadbommen in de klas. Zaadbommen zijn kleine bolletjes gemaakt van klei en grond met bloemzaden er in. Als je ze op een stuk open grond gooit, groeien er op den duur bloemen. In die klas geeft Renata Bruinsma, de stadsecoloog van Weert, de kinderen een les over biodiversiteit. Vervolgens stelt wethouder Geert Gabriëls de website Heerlijk Weert officieel in gebruik en laat die website zien. Daarna worden samen de zaadbommen uitgegooid op een braakliggend terrein langs de Ringbaan Zuid.

 www.heerlijkweert.nl