Ga terug naar:

Wijzigingen raadsleden fractie Weert Lokaal en CDA-fractie

3-12-2020

Foto van de raadszaal in het stadhuis.

Foto van de raadszaal in het stadhuis.

In de raadsvergadering van 15 december 2020 vinden enkele wisselingen plaats in de raadsleden van de fracties Weert Lokaal en CDA.

Fractie Weert Lokaal

Per 30 december aanstaande keert Iron Verhees-Vaessen, na een periode van ziekte, terug in de gemeenteraad van Weert. Iron had tijdelijk ontslag genomen als raadslid.

Iron Verhees-Vaessen
Iron Verhees-Vaessen

Jurrella Kleinmoedig heeft Iron Verhees-Vaessen tijdens haar afwezigheid vervangen als raadslid. Haar tijdelijke raadslidmaatschap eindigt op 30 december 2020. In de raadsvergadering van 15 december aanstaande wordt Jurrella benoemd als commissielid-niet-raadslid namens Weert Lokaal. Deze functie vervulde zij ook al vanaf 5 juli 2018, totdat zij tijdelijk raadslid werd.

Jurrella Kleinmoedig
Jurrella Kleinmoedig 

CDA-fractie

Per 15 december aanstaande stopt Thamara Winters als raadslid van het CDA. Zij heeft deze functie vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vervuld. In de raadsvergadering van 15 december neemt de raad afscheid van Thamara.

Thamara Winters
Thamara Winters

Aansluitend wordt Colette Grijmans geïnstalleerd als raadslid. Zij volgt Thamara op. Colette is sinds 5 juli 2018 actief als commissielid-niet-raadslid namens het CDA.

Colette Grijmans
Colette Grijmans

(Foto's: Irene van Wel)