Woning splitsen

Eigenaren van panden splitsen deze soms om ze om te bouwen tot meerdere appartementen. Dit mag niet zomaar. Eigenaren zijn verplicht een vergunning aan te vragen bij de gemeente voor het splitsen van woonruimte.

Gang van zaken

  1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. 
  2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).
  3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
  5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
  6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2012 zijn bedrijven echter verplicht om de aanvraag digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Voorwaarden

Het is niet toegestaan om zonder vergunning van de gemeente woongebouwen te splitsen in afzonderlijke appartementen. De gemeente beoogt de kwaliteit van de huisvesting te waarborgen, de samenstelling van de woonruimtevoorraad te bewaken en belemmeringen bij stadsvernieuwing te voorkomen.

Meenemen

  • Een splitsingsplan.
  • Een taxatierapport van het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimtes bestemde gedeelten van het gebouw, opgemaakt door een beëdigd makelaar. Dit rapport dient een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw te bevatten.