Helmondseweg, Molenakker

Locatie Helmondseweg op de kaart.

Locatie Helmondseweg op de kaart.

De locatie op de Helmondseweg blijkt zeer geschikt voor het realiseren van tijdelijke woningen. Deze locatie is erg ruim en er is voldoende plek om deze woningen te plaatsen. Zo blijft er ook nog genoeg ruimte tussen de bestaande woningen en de nog te realiseren tijdelijke woningen. Ook voor parkeergelegenheid en aanvullend openbaar groen is voldoende ruimte.

Het ontwerp gaat uit van twee rijen van 5 woningen, met een trottoir aan de voorzijde. In de groene ruimte achter de woningen wordt een wadi aangelegd voor de opvang en berging van schoon hemelwater. Er wordt een parkeerplaats aangelegd met 8 parkeerplaatsen en een gemeenschappelijke (fietsen) berging. Deze parkeerplaats is bereikbaar vanaf de Achtkantmolen. De ervaring leert dat niet alle bewoners een auto hebben. Het betreft een mogelijke verkaveling. Wanneer het planvoornemen door gaat, wordt in overleg met de buurtbewoners een eventuele aanpassing van de opzet en de groene aankleding verder besproken.