Kesselstraat, Groenewoud

Locatie Kesselstraat op de kaart.

Locatie Kesselstraat op de kaart.

De locatie op de Kesselstraat blijkt zeer geschikt voor het realiseren van tijdelijke woningen. Het gaat hier om een groen veld in een woonwijk, met een buurthuis, speelveld en woningen in de nabije omgeving. Deze locatie is eigendom van de gemeente en er is voldoende parkeergelegenheid voor bewoners.

Het ontwerp gaat uit van een rij van 6 woningen en een rij van 5 woningen, met daarnaast een gemeenschappelijke (fietsen)berging. Voor de woningen wordt een trottoir aangelegd. In de groene ruimte tussen de woningen komt onder andere een wadi voor de opvang en berging van schoon hemelwater. Twee bomen worden verplaatst naar de ruimte tussen de woningen. Parkeren gebeurt middels langparkeren aan de zuidzijde/parkeerplaats bij het gemeenschapshuis. De ervaring leert dat niet alle bewoners een auto hebben. Het betreft een mogelijke verkaveling. Wanneer het planvoornemen doorgaat, wordt in overleg met de bewoners een eventuele aanpassing van de opzet en de groene aankleding verder besproken.