Lees voor ?

Woningmarktonderzoek Midden-Limburg

Zeven midden-Limburgse gemeenten hebben een gezamenlijk speerpunt; ‘Het realiseren van voldoende en geschikte huisvesting voor alle inwoners’. Sinds 2014 werken deze gemeenten samen aan een uitwerking in de vorm van een woonbeleid. Inmiddels is het tijd voor een actualisatie. Daarvoor is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomst is dat de woningmarkt de komende jaren wordt gedomineerd door 75-plussers die zelfstandig blijven wonen. De grootste behoefte ligt dan ook bij appartementen met lift en grondgebonden levensloopbestendige woningen. Doordat er op dat moment voldoende woningen vrij komen is er weinig behoefte aan nieuwbouw van woningen voor starters. Samenwerkende gemeenten De samenwerkende gemeenten zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Samen hebben zij in december 2014 de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt voor de periode van 2014 tot en met 2017 en geeft een doorkijk tot en met 2023. Afgesproken is dat na 4 jaar een actualisatie plaatsvindt. Hieraan wordt op dit moment gewerkt.

Woningmarktonderzoek

Om deze actualisatie goed te kunnen onderbouwen heeft in de zeven gemeenten een woningmarktonderzoek plaatsgevonden. Dit woningmarktonderzoek is uitgevoerd door een extern bureau. Elke gemeente heeft daarbij (aanvullend) een verdiepingsonderzoek laten uitvoeren voor de kernen. Dit onderzoek heeft in het begin van dit jaar plaatsgevonden. Hiermee is inzicht verkregen in de gewenste woningkwaliteit. Daarnaast zijn in het onderzoek ook de prognoses van 2017 opgenomen waarmee ook de kwantitatieve behoefte (de hoeveelheid nog te bouwen woningen) is bepaald. Het totaalplaatje vormt nu een goede basis voor de actualisatie van de structuurvisie.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten