Woonvergunning

Wilt u in een ongebruikt fabriekspand of in een ongebruikte loods gaan wonen? U heeft hiervoor een woonvergunning nodig. Een woonvergunning is een document van de gemeente op grond waarvan u een pand dat niet (of zonder vergunning) als woning in gebruik is of was, geheel of gedeeltelijk in gebruik kunt nemen als woning.

Dit kan slechts onder voorwaarden en voor tijdelijk gebruik. U dient hierbij bijvoorbeeld te denken aan anti-kraak.